กิจกรรมเพื่อสังคมและข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ "Beger Be Happy สีเบเยอร์สีแห่งความสุข" มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและสร้างสรรค์จุดเริ่มต้นในการร่วมมือกันแสดงพลังแห่งความดีช่วยเหลือสิ่งที่เป็นประโยชน์ สร้างรอยยิ้มด้วยกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หลากหลายรูปแบบ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง

เบเยอร์ ร่วมสนับสนุนสร้างสื่อการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL)

สนับสนุนสร้างสื่อการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง ผ่านชมรมพัฒนาชนบท องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

อ่านต่อ

เบเยอร์ ส่งต่อความสุขผ่านค่ายอาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

เบเยอร์ ส่งต่อความสุขผ่านค่ายอาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ

เบเยอร์ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2565 ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

เบเยอร์ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2565ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

อ่านต่อ

เบเยอร์ ร่วมสนับสนุนสีจัดคอนเสิร์ตการกุศล BBA Charity Concert ครั้งที่ 14

มอบผลิตภัณฑ์สีให้กับผู้แทนนักศึกษา สำหรับนำไปใช้ตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ประกอบกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล

อ่านต่อ

เบเยอร์สนับสนุนสี ปฏิสังขรณ์ศาสนสถานงานศิลป์วัดอรุณฯ

เบเยอร์สนับสนุนสีเพื่อปฏิสังขรณ์ศาสนสถานงานศิลป์วัดอรุณราชวรารามฯ

อ่านต่อ

เบเยอร์ มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน ตั้งเป้านำไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

เบเยอร์ สานต่อปณิธานและแนวคิด Eco-Wellness Innovation สีนวัตกรรม รักษ์โลก รักคุณ สู่การขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียว (Green Business) อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

อ่านต่อ

เบเยอร์ มอบสีทาอาคารแก่ค่ายอาสา "ปันฮักม่วนคักชัยภูมิ"

เบเยอร์ สนับสนุนผลิตภัณฑ์สีทาอาคารแก่ค่ายอาสา "ปันฮักม่วนคักชัยภูมิ" ชมรมแบกเป้อาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านต่อ

สนับสนุนสีปรับปรุงโรงยิม โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2

เบเยอร์สนับสนุนผลิตภัณฑ์สี เพื่อสาธารณประโยชน์แก่โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2

อ่านต่อ

ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีแก่ค่ายเพื่อนเด็ก

เบเยอร์ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีแก่ค่ายเพื่อนเด็ก มอบความสุขสู่สังคม สานต่อโครงการ Be Happy ปีที่ 8

อ่านต่อ

เบเยอร์ สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม พร้อมส่งสุขด้วยสี

สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม พร้อมส่งสุขด้วยสี ร่วมกับ สโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

“เบเยอร์” ส่งมอบสีเพื่อซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยแก่ประชาชน

“เบเยอร์” เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมส่งมอบสีเพื่อซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย และพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ

อ่านต่อ

“เบเยอร์” ร่วมพิธีรับมอบฉลากเขียว และฉลากลดคาร์บอน

“เบเยอร์” ร่วมพิธีรับมอบฉลากเขียว และฉลากลดคาร์บอน ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์สีรักษ์โลก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

สีเบเยอร์ สนับสนุนกิจกรรม Art for All มอบสีทาอาคารร่วมพัฒนาศักยภาพผู้พิการผ่านงานศิลปะ

เบเยอร์ สนับสนุนกิจกรรม Art for All เติมแต่งสีสันแห่งจินตนาการร่วมพัฒนาศักยภาพคนพิการผ่านการสร้างสรรค์ทางศิลปะ

อ่านต่อ
กรุณาเลือกหมวดหมู่การค้นหา และพิมพ์คำค้นหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง