สำนักงานใหญ่

บริษัท เบเยอร์ จำกัด

  • เลขที่ 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • contact@beger.co.th
  • 0-2611-3434
  • 0-2215-7320

ติดต่อฝ่ายขาย (กทม.)

ต่อ: 105, 106 , 109 , 509

ติดต่อฝ่ายขาย (ต่างจังหวัด)

ต่อ: 702, 704

ติดต่อฝ่ายขาย (โครงการ)

ต่อ: 507, 526

โรงงาน

บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จำกัด

  • เลขที่ 169 หมู่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 92 (ส.ไทยเสรี2) ถนนสุขสวัสดิ์ ต. ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
  • info@beger.co.th
  • 0-2815-5888
  • 0-2425-8483

ติดต่อฝ่ายเทคนิคบริการ

ต่อ: 300

ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์รับออเดอร์

ต่อ: 702

ติดต่อฝ่ายจัดส่งสินค้า

ต่อ: 202, 215

แบบฟอร์มการติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลลงใน * ให้ครบถ้วน

กรุณาเลือกหมวดหมู่การค้นหา และพิมพ์คำค้นหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง