1. เลือกกลุ่มเฉดสีที่ชอบ2. เลือกแบบห้องที่ต้องการ


3. เลือกสีทาภายในที่ถูกใจ


OW-1-1<br/>Whispering Wind
OW-1-1
Whispering Wind
OW-2-1<br/>Angelique
OW-2-1
Angelique
OW-3-1<br/>Banister Beiqe
OW-3-1
Banister Beiqe
OW-4-1<br/>Cream Tulip
OW-4-1
Cream Tulip
OW-5-1<br/>Bedouin Sand
OW-5-1
Bedouin Sand
OW-6-1<br/>Sauterne
OW-6-1
Sauterne
OW-7-1<br/>Ivory Pillar
OW-7-1
Ivory Pillar
OW-8-1<br/>White Splendor
OW-8-1
White Splendor
083-1<br/>Very Vanilla
083-1
Very Vanilla
084-1<br/>Golden City
084-1
Golden City
085-1<br/>Vanilla Frost
085-1
Vanilla Frost
086-1<br/>Spun Sunlight
086-1
Spun Sunlight
087-1<br/>Stella d' Oro
087-1
Stella d' Oro
088-1<br/>Sun City
088-1
Sun City
089-1<br/>Golden Idol
089-1
Golden Idol
090-1<br/>Bananas Foster
090-1
Bananas Foster
091-1<br/>Cheesecake Cream
091-1
Cheesecake Cream
092-1<br/>Pale Sunshine
092-1
Pale Sunshine
093-1<br/>Power of Gold
093-1
Power of Gold
094-1<br/>Royal Touch
094-1
Royal Touch
095-1<br/>King's Choice
095-1
King's Choice
096-1<br/>Santa Fe Sun
096-1
Santa Fe Sun
097-1<br/>Prairie Sunset
097-1
Prairie Sunset
098-1<br/>Orange Celebrity
098-1
Orange Celebrity
099-1<br/>Mexican Spice
099-1
Mexican Spice
100-1<br/>Spice of  Life
100-1
Spice of Life
101-1<br/>Nice Spice
101-1
Nice Spice
102-1<br/>Orange Grove
102-1
Orange Grove
103-1<br/>Navajo Jewel
103-1
Navajo Jewel
104-1<br/>Terra Nova
104-1
Terra Nova
105-1<br/>Copper Desert
105-1
Copper Desert
106-1<br/>Grand Flourish
106-1
Grand Flourish
107-1<br/>Elmo's Fire
107-1
Elmo's Fire
108-1<br/>Tuscan Tan
108-1
Tuscan Tan
109-1<br/>Touch of Terracotta
109-1
Touch of Terracotta
OW-1-2<br/>Pale Blossom
OW-1-2
Pale Blossom
OW-2-2<br/>Light Reflection
OW-2-2
Light Reflection
OW-3-2<br/>Grace's Smile
OW-3-2
Grace's Smile
OW-4-2<br/>Sweet Silence
OW-4-2
Sweet Silence
OW-5-2<br/>Screen Star
OW-5-2
Screen Star
OW-6-2<br/>Parrafin
OW-6-2
Parrafin
OW-7-2<br/>Helios
OW-7-2
Helios
OW-8-2<br/>Silken Sand
OW-8-2
Silken Sand
083-2<br/>Wedding Bouguet
083-2
Wedding Bouguet
084-2<br/>Whispering Wildflower
084-2
Whispering Wildflower
085-2<br/>Sunwarmed Sand
085-2
Sunwarmed Sand
086-2<br/>Golden Light
086-2
Golden Light
087-2<br/>Sun Ray
087-2
Sun Ray
088-2<br/>Sunchine Mist
088-2
Sunchine Mist
089-2<br/>Naples Yellow
089-2
Naples Yellow
090-2<br/>Bright Light
090-2
Bright Light
091-2<br/>High Prairie
091-2
High Prairie
092-2<br/>Big Yellow Flowwer
092-2
Big Yellow Flowwer
093-2<br/>Canary Island
093-2
Canary Island
094-2<br/>Lemon Note
094-2
Lemon Note
095-2<br/>Yellow Cream
095-2
Yellow Cream
096-2<br/>Lemon Mist
096-2
Lemon Mist
097-2<br/>Lemon Frost
097-2
Lemon Frost
098-2<br/>Lemon Light
098-2
Lemon Light
099-2<br/>Rich Cream
099-2
Rich Cream
100-2<br/>Karen Cream
100-2
Karen Cream
101-2<br/>Good Morning Sunshine
101-2
Good Morning Sunshine
102-2<br/>Fresh Lvory
102-2
Fresh Lvory
103-2<br/>lce Cream Social
103-2
lce Cream Social
104-2<br/>Hush Blush
104-2
Hush Blush
105-2<br/>Cinnamon Swept
105-2
Cinnamon Swept
106-2<br/>Defin ing Momrnt
106-2
Defin ing Momrnt
107-2<br/>Diamante
107-2
Diamante
108-2<br/>Cherub Choir
108-2
Cherub Choir
109-2<br/>Beguiling Blossom
109-2
Beguiling Blossom
OW-1-3<br/>Glistening Pearl
OW-1-3
Glistening Pearl
OW-2-3<br/>Honeysuckle Bloom
OW-2-3
Honeysuckle Bloom
OW-3-3<br/>Pongee
OW-3-3
Pongee
OW-4-3<br/>Warm Welcome
OW-4-3
Warm Welcome
OW-5-3<br/>Morning Song
OW-5-3
Morning Song
OW-6-3<br/>Desert Daze
OW-6-3
Desert Daze
OW-7-3<br/>Windy City
OW-7-3
Windy City
OW-8-3<br/>Brushed Cotton
OW-8-3
Brushed Cotton
083-3<br/>Very Lemon
083-3
Very Lemon
084-3<br/>Warm and Cozy
084-3
Warm and Cozy
085-3<br/>Butterscotch Kiss
085-3
Butterscotch Kiss
086-3<br/>Sunny Day
086-3
Sunny Day
087-3<br/>Sunrise on the Seine
087-3
Sunrise on the Seine
088-3<br/>Sunset Dream
088-3
Sunset Dream
089-3<br/>My Honey
089-3
My Honey
090-3<br/>Golden Touch
090-3
Golden Touch
091-3<br/>Clover Honey
091-3
Clover Honey
092-3<br/>Pale Crescent
092-3
Pale Crescent
093-3<br/>Hair Ribbon
093-3
Hair Ribbon
094-3<br/>Nana Yellow
094-3
Nana Yellow
095-3<br/>Lynelle Yellow
095-3
Lynelle Yellow
096-3<br/>Sundrenched Sand
096-3
Sundrenched Sand
097-3<br/>Lemon Basil
097-3
Lemon Basil
098-3<br/>Lemon Tart
098-3
Lemon Tart
099-3<br/>Lemon Leaf
099-3
Lemon Leaf
100-3<br/>Italian Sun
100-3
Italian Sun
101-3<br/>High Noon
101-3
High Noon
102-3<br/>Honey Bunch
102-3
Honey Bunch
103-3<br/>Frosty Orange
103-3
Frosty Orange
104-3<br/>Dainty Daze
104-3
Dainty Daze
105-3<br/>Cinnabar Sand
105-3
Cinnabar Sand
106-3<br/>Dash of Cinnamon
106-3
Dash of Cinnamon
107-3<br/>Dominigue
107-3
Dominigue
108-3<br/>Cape Coral
108-3
Cape Coral
109-3<br/>Cheeky
109-3
Cheeky
OW-1-4<br/>Ballet Slipper
OW-1-4
Ballet Slipper
OW-2-4<br/>Delicate Lace
OW-2-4
Delicate Lace
OW-3-4<br/>Bell Song
OW-3-4
Bell Song
OW-4-4<br/>Colonial Cream
OW-4-4
Colonial Cream
OW-5-4<br/>Elusive Dream
OW-5-4
Elusive Dream
OW-6-4<br/>Summer Secret
OW-6-4
Summer Secret
OW-7-4<br/>Little Darling
OW-7-4
Little Darling
OW-8-4<br/>Waxen Moon
OW-8-4
Waxen Moon
083-4<br/>Sunswept
083-4
Sunswept
084-4<br/>Sweet Honey
084-4
Sweet Honey
085-4<br/>Sage Brush
085-4
Sage Brush
086-4<br/>Summer Heat
086-4
Summer Heat
087-4<br/>Tutti Fruitti
087-4
Tutti Fruitti
088-4<br/>Tequila Sunrise
088-4
Tequila Sunrise
089-4<br/>Tuscon Gold
089-4
Tuscon Gold
090-4<br/>Tumblestone
090-4
Tumblestone
091-4<br/>Gabriel's Horn
091-4
Gabriel's Horn
092-4<br/>Lovely Light Lemon
092-4
Lovely Light Lemon
093-4<br/>Jonquil Trail
093-4
Jonquil Trail
094-4<br/>Pele Daisy
094-4
Pele Daisy
095-4<br/>Waves of Wheat
095-4
Waves of Wheat
096-4<br/>Buttered Toast
096-4
Buttered Toast
097-4<br/>Spring Sunlight
097-4
Spring Sunlight
098-4<br/>Mac n' Cheese
098-4
Mac n' Cheese
099-4<br/>Lemon Like
099-4
Lemon Like
100-4<br/>Light Ginger
100-4
Light Ginger
101-4<br/>Soft Orange
101-4
Soft Orange
102-4<br/>Mojave Sand
102-4
Mojave Sand
103-4<br/>Orange Frappe
103-4
Orange Frappe
104-4<br/>Orange Mist
104-4
Orange Mist
105-4<br/>lndian Paintbrush
105-4
lndian Paintbrush
106-4<br/>Ember Afternoon
106-4
Ember Afternoon
107-4<br/>Cotton Candy
107-4
Cotton Candy
108-4<br/>Color of Dreams
108-4
Color of Dreams
109-4<br/>Bashful Blush
109-4
Bashful Blush
083-5<br/>Sunny Spot
083-5
Sunny Spot
084-5<br/>Southwest Sun
084-5
Southwest Sun
085-5<br/>Burro Bridge
085-5
Burro Bridge
086-5<br/>Gold Beach
086-5
Gold Beach
087-5<br/>Yellow Rose
087-5
Yellow Rose
088-5<br/>Sunny Side Up
088-5
Sunny Side Up
089-5<br/>Temple of Goldl
089-5
Temple of Goldl
090-5<br/>Toasted Bagel
090-5
Toasted Bagel
091-5<br/>Magic Wand
091-5
Magic Wand
092-5<br/>Twist of Lemon
092-5
Twist of Lemon
093-5<br/>Yellow Sass
093-5
Yellow Sass
094-5<br/>My Sunny Day
094-5
My Sunny Day
095-5<br/>Spanish Saffron
095-5
Spanish Saffron
096-5<br/>Nugget Shine
096-5
Nugget Shine
097-5<br/>Tempting Touch
097-5
Tempting Touch
098-5<br/>Tangerine Sherbet
098-5
Tangerine Sherbet
099-5<br/>Lady Vanessa
099-5
Lady Vanessa
100-5<br/>King Arthur
100-5
King Arthur
101-5<br/>Peach Melba
101-5
Peach Melba
102-5<br/>Imperial Majesty
102-5
Imperial Majesty
103-5<br/>Orange Delicia
103-5
Orange Delicia
104-5<br/>Nasturtium Blossom
104-5
Nasturtium Blossom
105-5<br/>Luma Orange
105-5
Luma Orange
106-5<br/>Handmade Pottery
106-5
Handmade Pottery
107-5<br/>Country Garden
107-5
Country Garden
108-5<br/>Coral Burst
108-5
Coral Burst
109-5<br/>Splendid Lady
109-5
Splendid Lady
083-6<br/>Zanzibar Retreat
083-6
Zanzibar Retreat
084-6<br/>Shaft of Gold
084-6
Shaft of Gold
085-6<br/>Aztec Gold
085-6
Aztec Gold
086-6<br/>Golden Goddess
086-6
Golden Goddess
087-6<br/>Sunny at Heart
087-6
Sunny at Heart
088-6<br/>Sunny Outlook
088-6
Sunny Outlook
089-6<br/>Serenade at Sunset
089-6
Serenade at Sunset
090-6<br/>Westward Wind
090-6
Westward Wind
091-6<br/>Golden Oldie
091-6
Golden Oldie
092-6<br/>Luscious Lemon
092-6
Luscious Lemon
093-6<br/>Rain Silcker
093-6
Rain Silcker
094-6<br/>Austin Sun
094-6
Austin Sun
095-6<br/>Ring of Gold
095-6
Ring of Gold
096-6<br/>Memoir Gold
096-6
Memoir Gold
097-6<br/>Sunny  Saturday
097-6
Sunny Saturday
098-6<br/>Plenty Sunshine
098-6
Plenty Sunshine
099-6<br/>Sweet  Sunrise
099-6
Sweet Sunrise
100-6<br/>Titan 's Glory
100-6
Titan 's Glory
101-6<br/>Southwest Magic
101-6
Southwest Magic
102-6<br/>Lucky Chance
102-6
Lucky Chance
103-6<br/>Orange Nasturtium
103-6
Orange Nasturtium
104-6<br/>Orange Punch
104-6
Orange Punch
105-6<br/>Moroccan Clay
105-6
Moroccan Clay
106-6<br/>Copper Penny
106-6
Copper Penny
107-6<br/>Ember's Glow
107-6
Ember's Glow
108-6<br/>Earth Henna
108-6
Earth Henna
109-6<br/>After the Crush
109-6
After the Crush

เลือกสีสร้างลาย

เคล็ดลับเพื่อบ้าน

ทาสีบ้านสไตล์ Y2K แต่งบ้านสุดวินเทจปี 2000 ที่กลับมาปังอีกครั้ง

ทาสีบ้านสไตล์ Y2K แต่งบ้านสุดวินเทจปี 2000 ที่กลับมาปังอีกครั้ง

รีโนเวท ทาสีบ้านสไตล์ Y2K ต้องเลือกใช้เฉดสีอะไร ให้เข้าสไตล์วินเทจในยุคปี 2000 ทั้งสีภายนอก และสีทาภายใน พร้อมแนะนำเทคนิคแมตช์ยังไงให้ดูไม่เชย

อ่านต่อ
เช็กฤกษ์มงคลทาสีบ้านประจำปี 2566 ทาสีวันนี้โชคดีสุด ๆ

เช็กฤกษ์มงคลทาสีบ้านประจำปี 2566 ทาสีวันนี้โชคดีสุด ๆ

อัปเดตฤกษ์มงคลทาสีประจำปี 2566 ในแต่ละเดือน ให้โชคดีอยู่เย็นเป็นสุข เหมาะกับการใช้เป็นฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ทาสีบ้านเก่า ทาสีบ้านใหม่ ทำการเกี่ยวกับการก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน

อ่านต่อ
ไอเดียทาสีแต่งห้องสีชมพู ให้ดูพอดีไม่หวานจนเลี่ยนเกินไป

ไอเดียทาสีแต่งห้องสีชมพู ให้ดูพอดีไม่หวานจนเลี่ยนเกินไป

แนะนำไอเดียทาสีและแต่งห้องสีชมพู สไตล์ต่าง ๆ หลากหลายเฉด ทั้งสีชมพูบาร์บี้ สีชมพูอ่อน สีชมพูพาสเทล และสีชมพูเฉดอื่น ๆ พร้อมภาพตัวอย่างห้อง

อ่านต่อ
กรุณาเลือกหมวดหมู่การค้นหา และพิมพ์คำค้นหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง