บริการออกแบบสีบ้านโดยผู้เชี่ยวชาญจากสีเบเยอร์ เพียงกรอกข้อมูลใน * ให้ครบถ้วนดังต่อไปนี้

หากคุณมีความประสงค์ขอรับคำปรึกษากับนักออกแบบมืออาชีพของเราโดยตรง สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายคัลเลอร์ดีไซน์ โทร 02-611-3434 ต่อ 260 หรือ Line ID : 0800619041

ชื่อ-นามสกุล *

อีเมล *

ชื่อโครงการหรือหมู่บ้าน (ถ้ามี)

ที่ตั้งโครงการ *

เบอร์ติดต่อ (มือถือ) *

วันที่คาดว่าจะทาสี *

ลักษณะงาน
ประเภทสิ่งก่อสร้างรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ (ถ้ามี)

งบประมาณในการซื้อสี *

โทนสีที่ต้องการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ ไม่เกิน 3 ข้อ)ข้อมูลเพิ่มเติมถึงทีมออกแบบ

รูปภาพบ้านหรืออาคารที่ต้องการให้เราออกแบบ *

(Upload your image for color design)กรุณาเลือกหมวดหมู่การค้นหา และพิมพ์คำค้นหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง