กิจกรรมเพื่อสังคมและข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ "Beger Be Happy สีเบเยอร์สีแห่งความสุข" มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและสร้างสรรค์จุดเริ่มต้นในการร่วมมือกันแสดงพลังแห่งความดีช่วยเหลือสิ่งที่เป็นประโยชน์ สร้างรอยยิ้มด้วยกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หลากหลายรูปแบบ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง

Share Paint, Send Happiness: Supporting Paints and Restoring Buildings for Flood Victims

One of the social responsibility activities of Beger under the 8th Beger Be Happy project.

Read more

Beger Supports Developing Brain-Based Learning for Children

Supporting the KU voluntary club to develop BBL for children at Nakhon Pathom.

Read more

Beger Sends Happiness Through Volunteer Activity for Social

Sending happiness through a volunteer activity provided by pharmacist students at Chulalongkorn University.

Read more

Beger Grabs The Prime Minister's Industry Award 2022 in Logistics and Supply Chain Management

Beger grabs The Prime Minister's Industry Award 2022 in Logistics and Supply Chain Management.

Read more

Beger Supports Decorative Coating Products for the 14th BBA Charity Concert

Supporting decorative coating products for the 14th BBA Charity Concert at Thammasart University.

Read more

Beger Support Paints to Renovate Wat Arun

Supporting paints to renovate the art of Wat Arun

Read more

เบเยอร์ มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน ตั้งเป้านำไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

เบเยอร์ สานต่อปณิธานและแนวคิด Eco-Wellness Innovation สีนวัตกรรม รักษ์โลก รักคุณ สู่การขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียว (Green Business) อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

Read more

เบเยอร์ มอบสีทาอาคารแก่ค่ายอาสา "ปันฮักม่วนคักชัยภูมิ"

เบเยอร์ สนับสนุนผลิตภัณฑ์สีทาอาคารแก่ค่ายอาสา "ปันฮักม่วนคักชัยภูมิ" ชมรมแบกเป้อาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Read more

สนับสนุนสีปรับปรุงโรงยิม โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2

เบเยอร์สนับสนุนผลิตภัณฑ์สี เพื่อสาธารณประโยชน์แก่โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2

Read more

ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีแก่ค่ายเพื่อนเด็ก

เบเยอร์ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีแก่ค่ายเพื่อนเด็ก มอบความสุขสู่สังคม สานต่อโครงการ Be Happy ปีที่ 8

Read more

เบเยอร์ สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม พร้อมส่งสุขด้วยสี

สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม พร้อมส่งสุขด้วยสี ร่วมกับ สโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

“เบเยอร์” ส่งมอบสีเพื่อซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยแก่ประชาชน

“เบเยอร์” เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมส่งมอบสีเพื่อซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย และพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ

Read more

“เบเยอร์” รับรางวัลด้านพลังงานสร้างสรรค์ จากเวที Thailand Energy Award 2021

รับรางวัลด้านพลังงานสร้างสรรค์ Thailand Energy Award 2021

Read more

“เบเยอร์” ร่วมพิธีรับมอบฉลากเขียว และฉลากลดคาร์บอน

“เบเยอร์” ร่วมพิธีรับมอบฉลากเขียว และฉลากลดคาร์บอน ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์สีรักษ์โลก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Read more
Please select the search topic and type related keywords