สนับสนุนสีปรับปรุงโรงยิม โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2

บริษัท เบเยอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีทาอาคารและผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเนื้อไม้ ภายใต้ปณิธานผู้นำสีนวัตกรรม รักษ์โลก รักคุณ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีสำหรับใช้ในการปรับปรุงโรงยิเนเซี่ยมของโรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และชุมชนโดยรอบเทศบาลเมืองปากพนัง

สีเบเยอร์ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์สีทาอาคารภายนอกและภายใน เพื่อใช้ทาสีพื้นที่รวมกว่า 3,300 ตารางเมตร โดยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ เบเยอร์ บีแฮปปี้ (Beger Be Happy) ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 อย่างต่อเนื่อง

SHARE :
กรุณาเลือกหมวดหมู่การค้นหา และพิมพ์คำค้นหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง