เบเยอร์ มอบสีสนับสนุนกิจกรรมชุมชน รักษ์เดื่องก จังหวัดเชียงใหม่

ส่งมอบสีเพื่อนำไปให้ตัวแทนชุมชนหมู่บ้านรักษ์เดื่องกในจังหวัดเชียงใหม่เพ้นท์ภาพโลโก้สีเบเยอร์บนกำแพง เพื่อเป็นจุดเช็คอินท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดป้ายสีให้โลกสวย ให้คนไทยได้ยิ้มกันช่วงหลังโควิด 

โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Synotex Roof Paint ในการเพนท์ผนังดังกล่าว

SHARE :
กรุณาเลือกหมวดหมู่การค้นหา และพิมพ์คำค้นหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง