ปัญหาฟิล์มสีลอกล่อน (Peeling)

ปัญหาสีลอกล่อน

เมื่อฟิล์มสีสูญเสียการยึดเกาะกับพื้นผิว จึงทำให้เกิดการลอกล่อน (Peeling)

สาเหตุ

  • การซึมผ่านความชื้นเข้าสู่พื้นผิว
  • เตรียมพื้นผิวก่อนทาสีไม่ดี มีฝุ่นคราบ
  • การทาสีบนพื้นผิวที่เปียก
  • สภาพแวดล้อมมีความชื้นสูง หรือมีฝนตกระหว่างการทาสี หรือฝนตกหลังทาสีเสร็จใหม่ ๆ
  • การใช้สีที่มีคุณภาพต่ำ มีปริมาณสารยึดเกาะ (กาว หรือ Binder) ที่ต่ำมาก

>> ศึกษาปัญหาบ้านหน้าฝนอื่น ๆ เพิ่มเติม

แนวทางการแก้ไข

  • เตรียมพื้นผิวด้วยการขูดลอกฟิล์มสีที่พองออกให้หมดด้วยเกรียง ขัดด้วยกระดาษทราย และเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น หรือคราบสกปรก
  • บริเวณที่มีความชื้นสูง (ความชื้นสะสมไม่เกิน 35% ความชื้นชั่วคราวไม่เกิน 40%) แนะนำทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิท แล้วทาด้วยรองพื้น จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 6-8 ชั่วโมง จากนั้นทาด้วยสีรองพื้นปูนอเนกประสงค์คุณภาพสูง Beger Pro Quick Primer B-1900 จำนวน 1 เที่ยว
  • ทาสีทับหน้าด้วย สีน้ำอะคริลิกคุณภาพสูง เช่น เบเยอร์คูล จำนวน 2 เที่ยว ทิ้งให้แห้งระหว่างเที่ยวอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง
SHARE :
กรุณาเลือกหมวดหมู่การค้นหา และพิมพ์คำค้นหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง