1961

พ.ศ. 2504 เริ่มก่อตั้งในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีรุ่ง ผู้จัดจำหน่ายสีและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยคุณประเสริฐ ชัยยศบูรณะ

1963

พ.ศ. 2506 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีรุ่ง เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย ได้ร่วมกับบริษัท ไบเออร์ เยอรมัน (ผู้นำเทคโนโลยีการเคลือบผิวไม้ อันดับ 1 ของโลก) นำน้ำมันเคลือบแข็งยูนีเทน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้มาขายในตลาด ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Beger Unithane B-52” ในขณะนั้นเรียกกันว่า “น้ำมันตราจรวด” หรือ“น้ำมันตราเครื่องบิน B-52”

2000

พ.ศ. 2543 พัฒนาสีทาและรักษาเนื้อไม้ใช้กับงานภายนอก และภายใน โดยเน้นการซึมและโชว์ลายไม้ ทั้งผนังและพื้น

2006

พ.ศ. 2549 ตั้ง Plant ผลิต Super Resin เอง

2007

พ.ศ. 2550 มุ่งผลิตสีทาอาคาร BegerCool สีนวัตกรรมเรือธงของเบเยอร์ ดีเด่นทั้งยอดขายและรางวัลระดับชาติ

2012

พ.ศ. 2555 ต่อยอดนวัตกรรมสีทาภายในที่ช่วยฟอกอากาศ เพิ่มสุขอนามัยที่ดีให้กับครอบครัว BegerShield AirFresh / BegerShield AirClean / BegerShield PhotoClean

2016

พ.ศ. 2559 ล้ำไปอีกขั้นด้วยสีนวัตกรรม BegerOne สีผสมรองพื้นพร้อมใช้ สีสำเร็จรูปรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย

2020

พ.ศ. 2563 พัฒนาต่อยอด BegerShield AirFresh Anti-Virus Gold iON สีนวัตกรรมรายแรกและรายเดียวในไทย ที่ใช้เทคโนโลยี โกลด์ ไอออน อนุภาคทองคำบริสุทธิ์ ในการยับยั้ง โคโรนาไวรัส*

กรุณาพิมพ์ชื่อสินค้า, รหัส หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง