งานสีทนความร้อน

สีทนความร้อน สำหรับงานเหล็กที่มีความร้อนสูง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีความยืดหยุ่นและยึดเกาะสูง ทนต่อความร้อนและสภาวะดีเยี่ยม ตั้งแต่ 200 ถึง 600 องศาเซลเซียส

กลุ่มงาน

อุณภูมิไม่เกิน 200 °C

อุณภูมิไม่เกิน 200 °C

สินค้าสีอุตสาหกรรม สำหรับพื้นผิวที่ต้องการความทนร้อนสูง 200 องศาเซลเซียส เช่น ท่อความร้อน ถังความร้อน

อุณภูมิไม่เกิน 400 °C

อุณภูมิไม่เกิน 400 °C

สินค้าสีอุตสาหกรรม สำหรับพื้นผิวที่ ต้องการความทนร้อนสูง 400 องศาเซลเซียส เช่น ท่อความร้อน ถังความร้อน

อุณภูมิไม่เกิน 600 °C

อุณภูมิไม่เกิน 600 °C

สินค้าสีอุตสาหกรรม สำหรับพื้นผิวที่ ต้องการความทนร้อนสูง 600 องศาเซลเซียส เช่น ท่อความร้อน ถังความร้อน

กรุณาเลือกหมวดหมู่การค้นหา และพิมพ์คำค้นหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง