เบเยอร์ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2565 ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ดร. วรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ เข้ารับมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2565 (The Prime Minister's Industry Award 2022) ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม อันเป็นรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความวิริยะอุตสาหะ คิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศให้ก้าวหน้า รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ดร. วรวัฒน์ เปิดเผยว่า “ทางบริษัทฯ รู้สึกขอบคุณและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผ่านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของเรา อีกทั้งรางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้องค์กรยังคงมุ่งมั่นเพื่อขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มีจิตใจเป็นเจ้าของงาน สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานมีความยืดหยุ่น เรียนรู้และใช้ทักษะที่หลากหลาย มีใจรักในการพัฒนาตนเองและงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ดำรงไว้ซึ่งความยั่งยืนทางธุรกิจ และความสมดุลของโลกที่จะส่งผ่านสู่รุ่นต่อไป”

ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ ยึดมั่นในการพัฒนาทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่ความเป็นที่ 1 ของตลาดสีนวัตกรรมบนพื้นฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังปณิธาน “สีนวัตกรรม รักษ์โลก รักคุณ” โดยปัจจุบันสีเบเยอร์จัดจำหน่ายในประเทศมากกว่า 4,000 ร้านค้า และทั่วภูมิภาคเอเชียมากกว่า 10 ประเทศ พร้อมมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจบริการด้านสีในภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2568

SHARE :
กรุณาเลือกหมวดหมู่การค้นหา และพิมพ์คำค้นหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง