เบเยอร์ ร่วมสนับสนุนสีจัดคอนเสิร์ตการกุศล BBA Charity Concert ครั้งที่ 14

คุณอมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เบเยอร์ จำกัด ผู้นำสีนวัตกรรม รักษ์โลก รักคุณ มอบผลิตภัณฑ์สีให้กับผู้แทนนักศึกษาจากโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับนำไปใช้ตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ประกอบกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล BBA Charity Concert ครั้งที่ 14 มูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท ตามนโยบายของโครงการ “Beger Be Happy สีเบเยอร์สีแห่งความสุข” ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและชุมชน ควบคู่กับการประกอบธุรกิจสีที่ให้ความสำคัญกับสังคม สิ่งแวดล้อม และใส่ใจคุณภาพชีวิตคนไทยตลอดมา

SHARE :
กรุณาเลือกหมวดหมู่การค้นหา และพิมพ์คำค้นหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง