เบเยอร์ มอบสีทาอาคารแก่ค่ายอาสา "ปันฮักม่วนคักชัยภูมิ"

สีเบเยอร์ สีนวัตกรรม รักษ์โลก รักคุณ ร่วมเติมความสดใสคืนสู่สังคมตามปณิธานขององค์กรภายใต้โครงการ “Beger Be Happy สีเบเยอร์สีแห่งความสุข” โดยสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีสำหรับการทาและปรับสภาพพื้นผิวแก่ชมรมแบกเป้อาสา รวม 20 แกลลอน

เพื่อใช้ในกิจกรรม “ปันฮักม่วนคักชัยภูมิ” ในการบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่โรงเรียนชนบท ณ โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาสังคมของคณะนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทั้งนี้ได้มอบสีซินโนเท็กซ์ รูฟเพ้นท์ สีทาหลังคาอเนกประสงค์คุณภาพสูง และสีรองพื้นปูน อเนกประสงค์ เบเยอร์ โปร ควิก ไพรเมอร์ บี-1900 ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำไปใช้ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา รวมทั้งตกแต่งระบายสีพื้นถนน ผนังภายนอกอาคารเรียน และสนามเด็กเล่น เพื่อเติมเต็มความสดใสให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้สวยงาม และมีความพร้อมสำหรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนต่อไป

SHARE :
กรุณาเลือกหมวดหมู่การค้นหา และพิมพ์คำค้นหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง