เบเยอร์ สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม พร้อมส่งสุขด้วยสี

อมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เบเยอร์ จำกัด เดินหน้าสร้างสุขสู่สังคมตามปณิธานขององค์กรภายใต้โครงการ “Beger Be Happy สีเบเยอร์สีแห่งความสุข” มอบผลิตภัณฑ์สีสำหรับการทาและปรับสภาพพื้นผิว ให้กับผู้แทนสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำสีไปใช้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และพื้นที่โดยรอบ โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาสังคมร่วมกับคณะนิสิต-นักศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันละ 35 คน รวมทั้งสิ้น 105 คน โดยเป็นความร่วมมือที่ช่วยส่งเสริมด้านประสบการณ์การดำเนินชีวิต พร้อมนำความรู้ ความสามารถจากการศึกษามาสร้างประโยชน์ และแบ่งปันความสุขให้กับชุมชน เพื่อให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสใช้สถานที่ที่สมบูรณ์ส่งต่อความรู้ต่อไป

 

 

SHARE :
กรุณาเลือกหมวดหมู่การค้นหา และพิมพ์คำค้นหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง