เบเยอร์มอบถังยังชีพ 1,000 ชุด แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย จ.สุพรรณบุรี

คุณอมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เบเยอร์ จำกัด ส่งมอบถังยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมกล่อง ให้แก่ ณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และทีมบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำไปกระจายความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตามนโยบายตอบแทนสังคมของสีเบเยอร์ ภายใต้โครงการ Beger Be Happy ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันก่อน

คุณอมรรัตน์ กล่าวว่า “ทางเบเยอร์มีความห่วงใยพี่น้องชาวสุพรรณบุรี เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายน จะเห็นได้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรียังคงได้รับผลกระทบและมีน้ำท่วมสูงอยู่ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอสองพี่น้อง อำเภอบางปลาม้า และอำเภออู่ทอง ซึ่งเราทราบมาว่าประชาชนหลายพันครัวเรือนยังคงต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ทางเบเยอร์จึงได้ประสานงานไปยังทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดฯ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพื้นที่อย่างทันท่วงที โดยมีการจัดเตรียมถังยังชีพจำนวน 1,000 ชุด สำหรับส่งมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นอกจากนี้ทางเบเยอร์ยังมีแผนงานกระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่ยังได้รับผลกระทบต่อไปอีกด้วย

โครงการ Beger Be Happy สีเบเยอร์ สีแห่งความสุข เป็นนโยบายตอบแทนสังคมของทางบริษัทสีเบเยอร์ ซึ่งทางฝ่ายบริหารยังคงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และตอบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้การส่งมอบ “ถังยังชีพ” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งต่อความห่วงใยและมุ่งหวังในการคืนรอยยิ้มให้กับสังคม โดยถังยังชีพจากสีเบเยอร์นอกจากจะประกอบไปด้วยปัจจัยพื้นฐานสำหรับอุปโภคบริโภคแล้ว ตัวถังเองที่แข็งแรงยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ อาทิ ถังใส่น้ำ ใส่อาหารแห้ง หรือนำไปใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการ ซึ่งเรามองว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในโอกาสต่างๆ และสอดคล้องกับปณิธาน “Eco-Wellness Innovation” สีนวัตกรรม รักษ์โลก รักคุณ” ที่เรายึดมั่นในการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคเสมอมา”  คุณอมรรัตน์ กล่าวเพิ่มเติม

 

 

SHARE :
กรุณาเลือกหมวดหมู่การค้นหา และพิมพ์คำค้นหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง