ยูนีเทน 2K (โพลียูรีเทน) ทาไม้แล้วไม่แห้งแก้ไขอย่างไร

วิธีแก้ไข ยูนิเทน 2K โพลียูรีเทน ทาไม่แห้ง

 

ในการทาเคลือบพื้นไม้ โดยเฉพาะพื้นไม้ภายใน จะต้องใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากต้องทาซ้ำ 3-4 เที่ยว ซึ่งในแต่ละเที่ยวจะใช้เวลาแห้งประมาณ 1.5-2 ชั่วโมง  

 

สาเหตุที่ทำให้ทาแล้วไม่แห้ง

  • ผสมสีผิดอัตราส่วน ปกติสีโพลียูรีเทนระบบสองส่วน (2K) ใน 1 ชุดการทาจะมีสีอยู่ 2 ส่วน เรียกว่าสี Part A และ Part B โดยในการใช้งานจะต้องผสมในอัตราส่วน 1:1  ซึ่งถ้าผสมผิดอัตราส่วนนี้อาจจะทำให้สีแห้งช้ากว่าที่ควรจะเป็นได้
  • ผสมทินเนอร์ผิดอัตราส่วน หรือผิดรุ่น ในการใช้งานยูนีเทน 2K จะต้องผสมทินเนอร์ด้วยในอัตรา 1:1:1 (Part A : Part B : ทินเนอร์) ไม่ควรผสมมากหรือน้อยเกินไป ยิ่งไปกว่านั้นควรเลือกใช้ทินเนอร์ให้ถูกรุ่นตามการใช้งานเท่านั้น
  • เว้นเวลาแห้งสีน้อยเกินไป อย่างที่กล่าวไปเวลาระยะเวลาแห้งทาทับของสีประเภทนี้จะอยู่ที่ 1.5-2 ชั่วโมง ซึ่งถ้าเราทาทับเร็วเกินไปจะทำให้สีชั้นก่อนหน้าไม่แห้ง และส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงสีชั้นสุดท้ายที่ทาก็จะไม่แห้งด้วยได้ 

 

วิธีแก้ไขปัญหา

  1. เช็ดทำความสะอาดฟิล์มสีที่ไม่แห้งด้วยผ้าชุบ ทินเนอร์ M-77 ออกจนหมด จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วใช้กระดาษทรายน้ำเบอร์ 320 ลูบ แล้วทำความสะอาด
  2. กรณีที่ต้องการฟิล์มสีชนิดเงา (510)
    ให้ผสม โพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วนเบเยอร์ B-5000 ชนิดเงา (510) ส่วน A ต่อ ส่วน B ต่อ ทินเนอร์ M-50 ในอัตราส่วน 1:1:1 ทาจำนวน 3-4 เที่ยว โดยแต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
  3. กรณีที่ต้องการฟิล์มสีชนิดด้าน (511) หรือกึ่งเงา (513)
    ให้ทาโพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วน B-5000 ชนิดเงา (510) จำนวน 2 เที่ยว โดยแต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง แล้วทา โพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วน B-5000 ชนิดด้าน (511) หรือกึ่งเงา (513) โดยผสม ส่วน A ต่อ ส่วน B ต่อ ทินเนอร์ M-59 ในอัตราส่วน 1:1:2 อีกจำนวน 2 เที่ยว โดยแต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง

 

 หากใครมีปัญหาเรื่องงานไม้เพิ่มเติม สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ไลน์ @begerpaint

 

 

SHARE :
กรุณาเลือกหมวดหมู่การค้นหา และพิมพ์คำค้นหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง