ร่วมงานกับเรา

กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ ผู้นำนวัตกรรมสีรักษ์โลกรักคุณ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีทาอาคารและผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเนื้อไม้ ดำเนินธุรกิจ ด้วยปรัชญาการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างเพื่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน เรากำลังค้นหาผู้มีศักยภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจเพราะ "ทุกก้าวของความสำเร็จของสีเบเยอร์ คือ การเติบโตของพนักงานอย่างยั่งยืน"

สวัสดิการครบถ้วน

มั่นคง, โอกาสก้าวหน้าสูง

มีความสุขในการทำงาน

ลักษณะงาน:

 • Support successful implement of new projects development and engineering change for current production in-line with policies and procedures.

 • Under the direction of Division Manager the project engineer is responsible to coordinate all activities to ensure successful engineering change implementation and project launch.

 • To be responsible for assigned projects

 • Manage assigned projects in accordance with engineering work procedures ensuring that they are inline with cost, timing and quality objectives.

 • Prepare for production by release of technical data and drawings.

 • Timeline of project from request for quotation to volume build

 • Communicate with Customers about the progress of projects and obtaining of necessary information to complete the project on time.

คุณสมบัติ :

 • B.Eng Degree in ME, EE or related field .
  5 Years experience with Project Engineering & Project Management, Chemical industry experience.

 • Excellent in English Communication Both writing and speaking.

 • Good Computer skills ex.MS Office, MS Project, AutoCAD.

 • Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address via E-Mail : hr@beger.co.th. Tel.09-8251-0402

สวัสดิการ :

 • โบนัส / คอมมิชชั่น / เงินรางวัล

 • ประกันสุขภาพ / ค่ารักษาพยาบาล

 • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • อบรมสัมมนา / ดูงานต่างประเทศ

 • โทรศัพท์, ค่าน้ำมัน, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม

 • ประกันรถยนต์,ค่าบำรุงรักษารถยนต์(เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนยางรถยนต์)

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • ประกันสังคม, กองทุนทดแทน

 • เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ (มงคลสมรส/เสียชีวิต)

 • สวัสดิการสินเชื่ออัตราพิเศษ (ธนาคารออมสิน)

 • สิทธิ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเยอร์ในราคาพนักงาน

ลักษณะงาน:

 • Conduct the overall transport management of customer accounts in assigned area in order to provide transportation services to fulfill the customer’s needs, including: maintaining and enhancing business relationships with the customers.

 • Lead the responsible transportation management teams to ensure processes; including effective management of resources, performance, occupational health, safety, environment and quality.

 • Establish and implement transport business strategies and management plan with direct impact on the objectives and on business results.

 • Take full responsibility of budget and P&L statement in assigned area under Transportation Scope

 • Plan, direct, contribute, and coordinate transport operations activities within the area of responsibility.

 • Identify where the services to customers should be improved, then develop and implement initiatives and processes for transport management.

 • Identify and analyze transport problems and develop and implement solutions to enhance transport operations; with

คุณสมบัติ :

 • 5 years+ of transportation leadership experience required

 • Experience leading a team with a Transport Management System required

 • Good organizer with ability to multi task in a fast paced environment

 • Strong judgment and ability to be a problem solver and make quick decisions with a focus on the big picture/bottom line

 • Candidate must possess: ability to think strategically, strong communication skills, strong presentation skills, maintain strong leadership/staff management experience, and have the ability to set clear direction while navigating through a very collaborative work environment.

 • WMS,ERP,TMS,MS. Office and MS. Project knowledge and strong reporting skills

 • Leadership & coaching ability with emphasis on employee development/collaboration and ability to hold people accountable

 • Excellent knowledge and experience in transport management

 • Experienced in managing a 3PL Managed Freight background

สวัสดิการ :

 • โบนัส / คอมมิชชั่น / เงินรางวัล

 • ประกันสุขภาพ / ค่ารักษาพยาบาล

 • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • อบรมสัมมนา / ดูงานต่างประเทศ

 • โทรศัพท์, ค่าน้ำมัน, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม

 • ประกันรถยนต์,ค่าบำรุงรักษารถยนต์(เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนยางรถยนต์)

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • ประกันสังคม, กองทุนทดแทน

 • เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ (มงคลสมรส/เสียชีวิต)

 • สวัสดิการสินเชื่ออัตราพิเศษ (ธนาคารออมสิน)

 • สิทธิ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเยอร์ในราคาพนักงาน

ลักษณะงาน :

 • ดูแลการให้บริการลูกค้า รวมถึงแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ณ บริเวณจุดขาย

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิ ม.3 - ปริิญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายสี ประมาณ 1 ปี

สวัสดิการ :

 • โบนัส / คอมมิชชั่น / เงินรางวัล

 • ประกันสุขภาพ / ค่ารักษาพยาบาล

 • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • อบรมสัมมนา / ดูงานต่างประเทศ

 • โทรศัพท์, ค่าน้ำมัน, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม

 • ประกันรถยนต์,ค่าบำรุงรักษารถยนต์(เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนยางรถยนต์)

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • ประกันสังคม, กองทุนทดแทน

 • เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ (มงคลสมรส/เสียชีวิต)

 • สวัสดิการสินเชื่ออัตราพิเศษ (ธนาคารออมสิน)

 • สิทธิ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเยอร์ในราคาพนักงาน

ลักษณะงาน:

 • Promoter จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า จัด Display สินค้าหรือ Promotion ภายในร้านค้า

 • Organizer เป็นผู้ช่วยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ

คุณสมบัติ :

 • ชาย 20-35 ปี

 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส. ไม่จำกัดสาขา

 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์

 • สามารถปฏิบัติงานภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง, ภาคใต้

สวัสดิการ :

 • โบนัส / คอมมิชชั่น / เงินรางวัล

 • ประกันสุขภาพ / ค่ารักษาพยาบาล

 • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • อบรมสัมมนา / ดูงานต่างประเทศ

 • โทรศัพท์, ค่าน้ำมัน, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม

 • ประกันรถยนต์,ค่าบำรุงรักษารถยนต์(เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนยางรถยนต์)

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • ประกันสังคม, กองทุนทดแทน

 • เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ (มงคลสมรส/เสียชีวิต)

 • สวัสดิการสินเชื่ออัตราพิเศษ (ธนาคารออมสิน)

 • สิทธิ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเยอร์ในราคาพนักงาน

ลักษณะงาน:

 • ขับรถส่งสินค้า และยกของหนักได้

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6

 • สามารถขับรถ 6 ล้อ และมีใบขับขี่

 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

 • ปฏิบัติงานที่โรงงาน ถนนสุขสวัสดิ์ 92 สมุทรปราการ

สวัสดิการ :

 • โบนัส / คอมมิชชั่น / เงินรางวัล

 • ประกันสุขภาพ / ค่ารักษาพยาบาล

 • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • อบรมสัมมนา / ดูงานต่างประเทศ

 • โทรศัพท์, ค่าน้ำมัน, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม

 • ประกันรถยนต์,ค่าบำรุงรักษารถยนต์(เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนยางรถยนต์)

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • ประกันสังคม, กองทุนทดแทน

 • เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ (มงคลสมรส/เสียชีวิต)

 • สวัสดิการสินเชื่ออัตราพิเศษ (ธนาคารออมสิน)

 • สิทธิ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเยอร์ในราคาพนักงาน

ลักษณะงาน :

 • บริหารงานขายร้านค้าในเขตที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด

 • เปิดลูกค้าหรือช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายตลาด

 • จัดเตรียมข้อมูลสินค้า ราคา คุณสมบัติ รายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายร้านค้า หรือ กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

สวัสดิการ :

 • โบนัส / คอมมิชชั่น / เงินรางวัล

 • ประกันสุขภาพ / ค่ารักษาพยาบาล

 • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • อบรมสัมมนา / ดูงานต่างประเทศ

 • โทรศัพท์, ค่าน้ำมัน, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม

 • ประกันรถยนต์,ค่าบำรุงรักษารถยนต์(เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนยางรถยนต์)

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • ประกันสังคม, กองทุนทดแทน

 • เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ (มงคลสมรส/เสียชีวิต)

 • สวัสดิการสินเชื่ออัตราพิเศษ (ธนาคารออมสิน)

 • สิทธิ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเยอร์ในราคาพนักงาน

ลักษณะงาน:

 • Preparing a marketing plan, implementing activities and ensuring effective execution for the responsible products.

 • Planning for new product including concept, pricing, and promotion plan and marketing activities.

 • Creating promotional strategies & time plan and promotion activities, including margin control.

 • Analyzing the market, consumer insights, competitors and market dynamics

 • Coordinating with the sales team to execute all below the line activities to achieve the sales target.

คุณสมบัติ :

 • Age over 35 years old

 • University degree in Marketing / Business Administration or related fields

 • At least 5 years’ experience in the position FMCG industry is preferably

 • Understanding the basics concept of Marketing channel (Modern trade, Traditional trade etc.)

 • Strong interpersonal and communication & Presentation skills

 • Very good command of English

 • Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address via E-Mail : hr@beger.co.th. Tel.09-8251-0402

สวัสดิการ :

 • โบนัส / คอมมิชชั่น / เงินรางวัล

 • ประกันสุขภาพ / ค่ารักษาพยาบาล

 • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • อบรมสัมมนา / ดูงานต่างประเทศ

 • โทรศัพท์, ค่าน้ำมัน, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม

 • ประกันรถยนต์,ค่าบำรุงรักษารถยนต์(เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนยางรถยนต์)

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • ประกันสังคม, กองทุนทดแทน

 • เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ (มงคลสมรส/เสียชีวิต)

 • สวัสดิการสินเชื่ออัตราพิเศษ (ธนาคารออมสิน)

 • สิทธิ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเยอร์ในราคาพนักงาน

ลักษณะงาน:

 • ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา, โครงการอสังหาริมทรัพย์, หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • เปิดลูกค้าหรือช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายตลาด

 • จัดเตรียมข้อมูลสินค้า ราคา คุณสมบัติ รายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1-2 ปี ในการขายสินค้างานก่อสร้าง หรือวัสดุก่อสร้าง กับผู้รับเหมางานก่อสร้าง โซนอุตสาหกรรมหรือกลุ่มลูกค้าโครงการหมู่บ้าน และคอนโด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีรถยนต์ส่วนตัว

สวัสดิการ :

 • โบนัส / คอมมิชชั่น / เงินรางวัล

 • ประกันสุขภาพ / ค่ารักษาพยาบาล

 • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • อบรมสัมมนา / ดูงานต่างประเทศ

 • โทรศัพท์, ค่าน้ำมัน, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม

 • ประกันรถยนต์,ค่าบำรุงรักษารถยนต์(เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนยางรถยนต์)

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • ประกันสังคม, กองทุนทดแทน

 • เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ (มงคลสมรส/เสียชีวิต)

 • สวัสดิการสินเชื่ออัตราพิเศษ (ธนาคารออมสิน)

 • สิทธิ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเยอร์ในราคาพนักงาน

ลักษณะงาน :

 • ติดตั้งและอบรมสาธิตการใช้งานเครื่องผสมสีอัตโนมัติ ซ่อมแซม,บำรุงรักษาชุดเครี่องผสมสีอัตโนมัติ และให้คำแนะนำปรึกษาปัญหากับทางร้านค้าภายในเขตพื้นที่กรุงเทพชั้นใน

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี

 • การศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล , คอมพิวเตอร์

 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่

 • ตาไม่บอดสี

 • หากมีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงหรือบริการหลังการขาย ประมาณ 1-2 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

สวัสดิการ :

 • โบนัส / คอมมิชชั่น / เงินรางวัล

 • ประกันสุขภาพ / ค่ารักษาพยาบาล

 • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • อบรมสัมมนา / ดูงานต่างประเทศ

 • โทรศัพท์, ค่าน้ำมัน, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม

 • ประกันรถยนต์,ค่าบำรุงรักษารถยนต์(เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนยางรถยนต์)

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • ประกันสังคม, กองทุนทดแทน

 • เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ (มงคลสมรส/เสียชีวิต)

 • สวัสดิการสินเชื่ออัตราพิเศษ (ธนาคารออมสิน)

 • สิทธิ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเยอร์ในราคาพนักงาน

ลักษณะงาน:

 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการตลาด พัฒนาปรับปรุงสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

 • สำรวจตลาดและวิเคราะห์การแข่งขันด้านราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลคู่แข่งและความต้องการของลูกค้า

 • จัดการวางแผนและออกแบบรูปแบบต่างๆ ที่จะเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ :

 • อายุ 25 - 30 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ด้านงานการตลาด, ส่งเสริมการขาย อย่างน้อย 2 ปี

 • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

 • สามารถใช้ Microsoft Office และ Internet ได้ดี

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ :

 • โบนัส / คอมมิชชั่น / เงินรางวัล

 • ประกันสุขภาพ / ค่ารักษาพยาบาล

 • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • อบรมสัมมนา / ดูงานต่างประเทศ

 • โทรศัพท์, ค่าน้ำมัน, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม

 • ประกันรถยนต์,ค่าบำรุงรักษารถยนต์(เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนยางรถยนต์)

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • ประกันสังคม, กองทุนทดแทน

 • เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ (มงคลสมรส/เสียชีวิต)

 • สวัสดิการสินเชื่ออัตราพิเศษ (ธนาคารออมสิน)

 • สิทธิ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเยอร์ในราคาพนักงาน

คุณสมบัติ :

 • Fresh graduate age 22-30 years old.

 • Master or Bachelor Degree in Chemistry or related fields.

 • No color blind.

 • Possess positive thinking with service minded attitude.

 • Team spirit, result-oriented and excellent analytical skills.

 • Willing to learn new things, thorough and reliable.

 • Knowledge in paint & coatings will be an advantage.

 • Good command in both spoken and written English is a MUST.

 • Proficient in Microsoft Office application.

 • Able to work Mon-Sat (08.30-17.30)

 • Base on Samurprakarn

สวัสดิการ :

 • โบนัส / คอมมิชชั่น / เงินรางวัล

 • ประกันสุขภาพ / ค่ารักษาพยาบาล

 • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • อบรมสัมมนา / ดูงานต่างประเทศ

 • โทรศัพท์, ค่าน้ำมัน, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม

 • ประกันรถยนต์,ค่าบำรุงรักษารถยนต์(เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนยางรถยนต์)

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • ประกันสังคม, กองทุนทดแทน

 • เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ (มงคลสมรส/เสียชีวิต)

 • สวัสดิการสินเชื่ออัตราพิเศษ (ธนาคารออมสิน)

 • สิทธิ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเยอร์ในราคาพนักงาน

ลักษณะงาน :

เขียนและพัฒนาโปรแกรมให้กับองค์กร

วิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบเพื่อปรับปรุง การทำงานของ Application ต่างๆ ให้สอดคล้องกับการทำงานจริง ลดขั้นตอนการทำงาน

คุณสมบัติ :

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านเขียนโปรแกรม Dynamic AX,วิเคราะห์ระบบ

สามารถเขียนภาษา X++, C++, C#,JAVA,PHP,SQL2008,My SQL

สวัสดิการ :

โบนัส / คอมมิชชั่น / เงินรางวัล

ประกันสุขภาพ / ค่ารักษาพยาบาล

ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

อบรมสัมมนา / ดูงานต่างประเทศ

โทรศัพท์, ค่าน้ำมัน, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม

ประกันรถยนต์,ค่าบำรุงรักษารถยนต์(เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนยางรถยนต์)

ตรวจสุขภาพประจำปี

ประกันสังคม, กองทุนทดแทน

เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ (มงคลสมรส/เสียชีวิต)

สวัสดิการสินเชื่ออัตราพิเศษ (ธนาคารออมสิน)

สิทธิ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเยอร์ในราคาพนักงาน

กรุณาพิมพ์ชื่อสินค้า, รหัส หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง