ค้นหา

แต่งแต้มสีสัน... สร้างแรงบันดาลใจ

สี ... ถ่ายทอดศิลปะแห่งสุนทรียภาพความสวยงาม  และเป็นตัวแทนภาษาของการแสดงความรู้สึก  เป็นพลัง...สร้างสรรค์จินตนาการ ... สี  สามารถทำให้เรารู้สึกเบิกบาน  ผ่อนคลาย  หรือแม้แต่สร้างความสมดุล ให้กับจิตใจ

ในโลกใบนี้  มีเฉดสีมากมายอยู่รอบตัวเรา  ทำให้เกิดการรับรู้ประสาทสัมผัสทางตา  ส่งผลมายังจิตใจ  สี ... จึงมีความสำคัญ  และมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต  แต่ละเฉดสี  ส่งผลต่อบรรยากาศและความรับรู้ทางความรู้สึกแตกต่างกันไป  แต่ละกลุ่มสี  ก็มีเอกลักษณ์ที่สามารถถ่ายทอดลักษณะได้เฉพาะตัว  การตีค่าความรู้สึกของความหมาย  ของแต่ละคน  ก็อาจมีความแตกต่างกันไป  สีบางสีสำหรับคนที่อายุแตกต่างกัน  มีวัฒนธรรมต่างกัน  หรือแม้แต่ในผู้ชายหรือผู้หญิง  ก็อาจมีการรับรู้ความรู้สึกและความชอบที่แตกต่างกัน 

ในการออกแบบตกแต่งบ้าน  สี ... จึงกลายมาเป็นองค์ประกอบหลักที่ควรให้ความสำคัญอันดับต้นๆ  เพราะสี ... สามารถบ่งบอกรสนิยมความชอบของผู้อยู่อาศัย  ... ปราศจากสีที่สวยงามแล้ว  การออกแบบโครงสร้างด้วยรูปแบบที่ดี  ก็จะไม่สามารถสมบูรณ์ได้เลย  หากขาดการเลือกเฉดสีที่ลงตัว  ที่ก่อให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ  และทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุข

SHARE :
กรุณาพิมพ์ชื่อสินค้า, รหัส หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง