เทคนิคการใช้สีทั้ง 12 ในการแต่งบ้าน

เพื่อนๆทราบหรือไม่ว่าการเลือกใช้สีตามหลักฮวงจุ้ยนั้นอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลและการหมุนเวียนของธาตุพื้นฐานทั้ง 5 (ดิน น้ำ ไฟ ไม้ ทอง) ซึ่งเป็นส่วนที่คอยช่วยควบคุมการผสมผสานของธาตุต่างๆให้มีความกลมกลืนค่ะ แต่ละธาตุมีสีของตัวเองซึ่งก็ให้พลังงานที่ต่างกันด้วย และมีความเหมาะสมแตกต่างกันไปตามหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการใช้สอยของพื้นที่หรือห้องนั้นๆ ทั้งนี้นอกจากจะเลือกสีที่เหมาะสมแล้ว ต้องคำนึงถึงปริมาณที่ใช้ให้สมดุลด้วย

 

1.สีฟ้า-สีน้ำเงิน

เริ่มที่สีแรกของเราค่ะ สีฟ้า-สีน้ำเงินเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสงบเย็น เป็นสีที่ได้รับความนิยมสูงสุดเมื่อต้องการใช้เพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย อีกทั้งสีฟ้าเชื่อมโยงกับเรื่องทางจิตวิญญาณ ความรู้สึกไว้ใจ ความศรัทธา ความอดทน ความลึกลับ และความมั่นคง ในขณะที่ด้านลบจะดึงดูดความรู้สึกระแวงและความซึมเศร้า

สีฟ้าหรือน้ำเงินอ่อนเป็นสีที่ช่วยเรื่องสุขภาพ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับใช้ในห้องนั่งสมาธิ ห้องนอน ห้องบำบัดผ่อนคลาย และห้องที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ให้กว้างขึ้น ยกเว้นห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร และห้องอ่านหนังสือค่ะ
 

2.สีแดง

สีแดงเป็นสีแห่งธาตุหยาง เชื่อมโยงกับการเฉลิมฉลอง โชคลาภ และความสามารถในการขับไล่พลังทางด้านลบ สีแดงสื่อถึงความร้อน ความรุ่งเรือง และการกระตุ้น รวมไปถึงความน่าละอาย ความเป็นเจ้าของ และความเกลียดชัง ดังนั้นจึงขอแนะนำเพื่อนๆให้ใช้สีแดงในปริมาณที่เหมาะสม เพราะหากใช้มาเกินไปอาจจะเพิ่มความก้าวร้าวและความไม่มีสมาธิได้ค่ะ

            สีแดงช่วยลดขนาดของห้องลงและเพิ่มขนาดของวัตถุแวดล้อมและใช้เป็นสีเน้น สามารถใช้ตกแต่งห้องทำงานเพื่อดึงดูดทรัพย์และความรุ่งเรือง  และห้องนอนในปริมาณที่พอดีเพื่อกระตุ้นอารมณ์รัก แต่ไม่ควรใช้กับห้องเด็ก ห้องที่มีคนป่วยหรอผู้สูงอายุ ห้องรับประทานอาหาร ห้องครัว หรือโรงฝึกงาน และพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนถ่ายหรือเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เช่นทางเดิน เป็นต้นค่ะ

 

3.สีม่วง

สีม่วงเป็นสีที่มาจากสีแดง และมักถูกจัดให้อยู่ในจำพวกสีมงคลร่วมกับสีแดง สีม่วงช่วยส่งเสริมความมีอายุยืน ความน่าประทับใจ ความมีศักดิ์ศรี และจิตวิญญาณค่ะ สีม่วงมีความเชื่อมโยงด้านบวก คือ ความตื่นเต้น ความหลงใหล และแรงจูงใจ ส่วนความเชื่อมโยงด้านลบก็มีนะคะ คือ ให้ความรู้สึกถึงความเศร้าโศกคร่ำครวญและการบังคับ ดังนั้นจึงควรใช้อย่างเหมะสมด้วยค่ะ

            สีม่วงเหมาะที่จะใช้กับห้องนอนและห้องที่ใช้นั่งสมาธิ แต่ไม่เหมาะกับห้องน้ำหรือห้องครัว และหลีกเลี่ยงการใช้สีม่วงหากต้องการรู้สึกเปิดเผยหรือเชื่อมต่อกับโลกภายนอก

 

4.สีชมพู

            สีชมพูเป็นตัวแทนของความรัก ความสุข และความโรแมนติก เป็นสีที่เหมาะสำหรับห้องนอนใหญ่หากต้องการบรรยากาศโรแมนติก เชื่อมโยงถึงความบริสุทธ์ทางความคิดและความรักค่ะ

สีชมพูเหมาะสำหรับห้องนอน ห้องนั่งเล่น หรือห้องสำหรับนั่งสมาธิ แต่ไม่เหมาะสำหรับห้องครัวหรือห้องน้ำ หลีกเลี่ยงการใช้สีชมพูหากต้องการกระตุ้นพลังงานของเพศชายค่ะ

 

5.สีเหลือง

            สีเหลืองเชื่อมโยงกับสติปัญญาและการหลุดพ้น ช่วยกระตุ้นสมองและช่วยในการย่อยอาหาร พลังด้านบวกของสีเหลือง ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี การใช้เหตุผลและการตัดสินใจ สีเหลืองช่วยดึงดูดพลังงาน ความมีอายุยืน ความเฉลียวฉลาด พร้อมกับปัญญา ความแข็งแร่งและความอดทน

            ดังนั้นสีเหลืองจึงเหมาะกับห้องเด็ก ห้องสมุด ห้องหนังสือ หรือที่ซึ่งเราต้องการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและสติปัญญา นอกจากนี้ยังเหมาะกับทางเดินและห้องครัวด้วยค่ะ แต่ที่ไม่เหมาะเลยก็คือการใช้กับห้องที่มีขนาดเล็กและเป็นพื้นที่ปิด ห้องนอน ห้องสำหรับนั่งสมาธิหรือห้องน้ำ ให้หลีกเลี่ยงการใช้สีเหลืองหากอยู่ในภาวะตื่นเต้นและต้องการสงบอารมณ์ค่ะ

 

6.สีส้ม

            สีส้มเป็นสีที่มีพลังและสดใส ช่วยส่งเสริมด้านการสื่อสาร ให้พลังด้านบวกคือ ความสุข ความตั้งใจ การคิดบวก การเริ่มต้นใหม่หรือดึงดูดสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต และความเฉลียวฉลาด เป็นสีตัวแทนของฤดูร้อน มีพลังด้านลบคือ การต่อต้านค่ะ

ควรใช้สีส้มในห้องรับประทานอาหารหรือห้องโถง เพราะจะช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ฉะนั้นจึงเหมาะที่จะใช้ทาสีประตูหรือห้องนั่งเล่นเพราะจะช่วยดึงดูดผู้คนเข้ามา รวมไปถึงที่ทำงานหรือร้านค้าก็จะช่วยดึงดูดพันธมิตรและเรียกลูกค้าด้วยเช่นกัน แต่ไม่ควรใช้ในห้องเล็กๆ หรือห้องนอน และให้หลีกเลี่ยงสีส้มหากต้องการสร้างพื้นที่ที่สงบเงียบและสะท้อนตัวตน

 

7.สีเขียว

            สีเขียวเป็นสีแห่งการเติบโต ความหวัง และความสดชื่น เป็นสีที่เหมาะกับระบบย่อยอาหาร จึงถูกนำมาใช้ในห้องครัวและห้องรับประทานอาหาร สีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความสมานฉันท์ สีเขียวให้พลังงานด้านบวก คือ การมองโลกในแง่ดี อิสรภาพ และความสมดุล

            ดังนั้นสีนี้เหมาะกับห้องบำบัดผ่อนคลายมากๆเลยค่ะ หรือจะเป็นห้องสนทนา ห้องนั่งเล่น ห้องนอน และห้องน้ำก็มีความเหมาะสมนะคะ แต่ไม่เหมาะกับห้องเด็กเล่นหรือห้องอ่านหนังสือเลยค่ะ

 

8.สีน้ำตาล

            สีน้ำตาลเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมเรื่องความมั่นคง พลังงานด้านบวกของสีน้ำตาล ได้แก่ ความปลอดภัยและความสง่างาม ในขณะที่พลังงานด้านลบ คือ ความเหย่อหยิ่ง ความกดดัน  และการดูมีอายุ

            สีน้ำตาลจึงเหมาะกับห้องอ่านหนังสือมากๆเลยค่ะ แต่ไม่เหมาะกับห้องนอน หลีกเลี่ยงการใช้สีน้ำตาลหากต้องการการเติบโตหรือแตกกิ่งก้านสาขาทางธุรกิจ แนะนำเพื่อนๆว่าอาจใช้สีน้ำตาลที่ไม่เข้มจนเกินไปกับประตูหรือทางเข้าเพื่อช่วยดึงดูดทรัพย์จะดีมากเลยค่ะ

 

9.สีดำ

            สีดำเป็นสีแห่งความลึกลับ ความมีเสน่ห์ ความแข็งแกร่งและอิสรภาพ เป็นสีที่ดึงดูดทรัพย์ แต่ไม่ควรใช้มากเกินไปเพราะจะมีอิทธิพลกับอารมณ์ทำให้รู้สึกหดหู่ได้ค่ะ ต้องปรับใช้อย่างเหมาะสมนะคะ

            โดยทั่วไปวัยรุ่นจะชอบสีดำในห้อง แต่ไม่ควรใช้กับห้องเด็กเล็ก ห้องบำบัด ห้องอ่านหนังสือ ห้องนอน หรือห้องนั่งเล่น การใช้สีดำจะจำกัดระดับพลังงานอื่นๆในบ้าน หลีกเลี่ยงการใช้สีดำหากต้องการแสดงออกถึงตัวตนหรือต้องการรู้สึกสดชื่นมีกำลังใจค่ะ

 

10.สีขาว

            สีขาวเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ ความบริสุทธิ์ และความไร้เดียงสา คุณสมบัติของสีขาวคือ ความสะอาด และความสดชื่น ในขณะที่ด้านลบ คือ ความเย็น ความจืดชืดไร้ชีวิตชีวาค่ะ

            โดยทั่วไปแล้วสีขาวนั้นเหมาะที่จะใช้กับทุกห้องค่ะ แนะนำว่าให้ใช้เป็นสีรองของห้องจะเป็นการขับพลังด้านบวกให้กับสีหลักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ สีขาวเหมาะกับห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น และบริเวณที่ใช้ทำสมาธิ แต่ไม่เหมาะกับห้องเด็ก ห้องรับประทานอาหาร และบริเวณที่มีสภาพอากาศเย็น หลีกเลี่ยงสีขาวหากรู้สึกจ่อมจม

 

11.สีเทา

            สีเทาเป็นสีที่สงบเงียบที่สุดในบรรดาสีทั้งหมดตามหลักฮวงจุ้ย มีพลังในการดึงดูดความสงบเย็นและพลังงานปลอบประโลมจิตใจมาสู่สถานที่นั้นๆและช่วยทำให้จิตใจปลอดโปร่ง ลดอาการวิตกกังวล ตึงเครียดหรือตื่นเต้น

            สีเทาเหมาะกับพื้นที่ที่ใช้ในการทำสมาธิ หรือในพื้นที่ทำงานเพราะจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจและจุดสำคัญในแง่มุมทางวิชาชีพ ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดความตึงเครียดรอบๆที่ทำงานด้วยค่ะ

 

12.สีทอง

            สีทองเป็นสีแห่งความรอบรู้ ความหรูหรา คุณค่า ความมั่งคั่ง ความงดงาม และความเจิดจรัส เป็นสีที่เป็นที่นิยมและเหมาะสำหรับใช้ตกแต่งบ้าน เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับเงินและความร่ำรวย

            สีทองเป็นสีที่ช่วยรักษาความสงบเย็น กระตุ้นพลังงานให้กับร่างกาย นำมาซึ่งความสดชื่น ความอบอุ่นและเป็นมิตร ดังนั้นสีทองเหมาะสำหรับใช้ตกแต่งพื้นที่สำหรับการทำสมาธิ ห้องนั่งเล่น และห้องทำงาน เนื่องจากมีพลังดึงดูดโชคลาภและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นค่ะ

SHARE :
Tags
กรุณาพิมพ์ชื่อสินค้า, รหัส หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง