ปัญหาฟิล์มสีแตกร้าว แตกออกเป็นแผ่น (Cracking/ Flaking)

cracking

ปัญหาฟิล์มสีแตกร้าว แตกออกเป็นแผ่น (Cracking/ Flaking) คือ การแตกแยกของฟิล์มสีที่แห้งแล้ว โดยมีลักษณะเป็นรอยแตกเส้นเล็ก ๆ ที่ในภายหลังฟิล์มสีจะไม่ยึดเกาะกับพื้นผิว และจะค่อย ๆ หลุดล่อนออกมาเป็นแผ่น

 

สาเหตุของฟิล์มสีแตกร้าว แตกออกเป็นแผ่น

  • การยึดเกาะและความยืดหยุ่นของสีไม่เพียงพอ   
  • การเจือจางสีที่มากเกินไป หรือไม่เจือจางสีตามอัตราส่วนที่กำหนดข้างบรรจุภัณฑ์
  • การเตรียมพื้นผิวไม่ดี เช่น ไม้เปลือย
  • สภาภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ร้อนอบอ้าว หรือมีลมพัดแรง ทำให้สีแห้งเร็วเกินไป
  • ฟิล์มสีน้ำมันอาจเปราะเมื่อใช้งานเป็นเวลานานบนพื้นผิวไม้และผิวที่มีมีรอยแตก

 

cracking

 

แนวทางแก้ไขฟิล์มสีแตกร้าว แตกออกเป็นแผ่น

  • ขูดลอกสีเดิมออกให้ได้มากที่สุด ใช้กระดาษทรายขัดแต่งแล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากเศษฟิล์มสีและคราบสกปรกต่าง ๆ
  • ทาสีรองพื้นที่มีคุณสมบัติเพิ่มการยึดเกาะที่เหมาะสมกับพื้นผิวแต่ละประเภท ยกตัวอย่างเช่น

- ผนังปูนใหม่ทาด้วยสีรองพื้นยืดหยุ่นได้ BegerCool Insulating Primer #9000 หรือ BegerCool UV Shield Primer #9900 
- ผนังปูนเก่าใช้สีรองพื้นอเนกประสงค์ Beger Pro Quick Primer B-1900   
- ไม้จริงทาด้วยน้ำยารองพื้น Beger Wood Sealer B-2000

  • ทาทับหน้าด้วยสีเบเยอร์ยืดหยุ่นสูงอย่าง BegerCool Flex Shield ผสมน้ำไม่เกิน 5% หรือสีน้ำอะคริลิกเบเยอร์รุ่นอื่น ๆ ตามต้องการ โดยผสมน้ำตามคำแนะนำข้างบรรจุภณฑ์ก่อนใช้งาน และทิ้งให้แห้งระหว่างเที่ยวอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง สีน้ำอะคริลิกรุ่นแนะนำก็เช่น  

- สีบ้านเย็นเกรดสูงสุด BegerCool DiamondShield 15
- สีบ้านเย็นยึดเกาะสูง กันรังสี UV BegerCool UV Shield 
- สีเคลือบเงา 2IN1 BegerShield Griptech 2IN1 RustProof สูตรไร้ทินเนอร์

SHARE :
Please select the search topic and type related keywords