เบเยอร์ยืนหยัดเคียงข้างคุณ จัดโปรฝาแลกเงิน รับสูงสุด 60 บาทต่อฝา!

จัดให้ตามคำเรียกร้อง เบเยอร์ขอยืนหยัดเคียงข้างช่างสี และทุกท่าน เราจะผ่านโควิดนี้ไปด้วยกัน กับโปรโมชั่นสุดร้อนแรง "ฝาแลกเงิน" ที่ขยายเวลาไปถึงสิ้นปี เริ่มแล้ววันนี้ - 31 ธันวาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไข*เพิ่มเติมได้เลย

 

ซื้อสีเบเยอร์ดีกว่า มีฝาแลกเงิน

กลุ่มสินค้าสีเบเยอร์คูล

เมื่อซื้อสีเบเยอร์คูล เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ สามารถนำฝามาแลกเป็นเงินสดได้

ฝาแลกเงิน เบเยอร์คูล

  ฝาถังขนาด 2.5 GL มีค่า 30 บาท 
 •  
 •   • เบเยอร์คูล ไดมอนด์ชิลด์ พลัส  ชนิดกึ่งเงา / เนียน ภายนอก 
 •   • เบเยอร์คูล ยูวีชิลด์   ชนิดกึ่งเงา  ภายนอก
 •   • เบเยอร์คูล ออลชิลด์พลัส 12  ชนิดกึ่งเงา ภายนอก
 •   • เบเยอร์คูล ออลชิลด์พลัส 8 ชนิดด้าน ภายนอก
 •   • เบเยอร์คูล ออลชิลด์พลัส 8  ชนิดด้าน ภายใน
 •   • เบเยอร์คูล ออลชิลด์พลัส 8 ชนิดด้าน ทาฝ้าเพดาน
 •   • เบเยอร์คูล ออลพลัส ชนิดกึ่งเงา ภายนอก
 •   • เบเยอร์คูล ออลพลัส ชนิดด้าน ภายนอก
 •   • เบเยอร์คูล ออลพลัส ชนิดด้าน ภายใน
 •   • เบเยอร์คูล ออลพลัส ชนิดด้าน ทาฝ้าเพดาน
 •   • เบเยอร์คูล ออลพลัส สีรองพื้นปูนใหม่
 •   • เบเยอร์คูล เฟล็กซ์ สียืดหยุ่น ชนิดกึ่งเงา ภายนอก 
 •  
ฝาถังขนาด 5 GL มีค่า 60 บาท

 

กลุ่มสินค้าสีเบเยอร์ ซุปเปอร์-ไฮชิลด์

เมื่อซื้อสีเบเยอร์ซุปเปอร์-ไฮชิลด์ เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ สามารถนำฝามาแลกเป็นเงินสดได้

ฝาแลกเงิน เบเยอร์ ซุปเปอร์-ไฮชิลด์

 ฝาถังขนาด 2.5 GL มีค่า 30 บาท 
ยกเว้น ชนิดด้าน ทาฝ้า
และสีรองพื้นปูนใหม่ 

 

 •   • เบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ชิลด์ ชนิดกึ่งเงา ภายนอก
 •   • เบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ชิลด์ ชนิดด้าน ภายนอก
 •   • เบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ชิลด์ ชนิดด้าน ภายใน
 •   • เบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ชิลด์ ชนิดด้าน ทาฝ้าเพดาน
 •   • เบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ชิลด์ สีรองพื้นปูนใหม่

 

ฝาถังขนาด 5 GL มีค่า 60 บาท

 

กลุ่มสินค้าสีเบเยอร์ นาโน

เมื่อซื้อสีเบเยอร์ นาโน เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ สามารถนำฝามาแลกเป็นเงินสดได้

ฝาแลกเงิน เบเยอร์นาโน

  ฝาถังขนาด 2.5 GL มีค่า 30 บาท 
ยกเว้น สีนาโนโปร 

 

 •   • นาโนโปรชิลด์ ชนิดกึ่งเงา ภายนอก
 •   • นาโนโปรชิลด์ สีรองพื้นปูนใหม่
 •   • นาโนโปร ชนิดด้าน ภายนอก
 •   • นาโนโปร ชนิดด้าน ภายใน
 •   • นาโนโปร ชนิดด้าน ทาฝ้าเพดาน
 •   • นาโนโปร สีรองพื้นปูนใหม่
 •   • นาโนวัน ชนิดด้าน ภายนอก
 •   • นาโนวัน ชนิดด้าน ภายใน
 •   • นาโนวัน ชนิดด้าน ทาฝ้าเพดาน
 •   • นาโนวัน สีรองพื้นปูนใหม่

 

ฝาถังขนาด 5 GL หรือ
นาโนวัน 15 L
มีค่า 60 บาท

 

กลุ่มสินค้าสีเบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์

เมื่อซื้อสีเบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์ เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ สามารถนำฝามาแลกเป็นเงินสดได้

โปรฝาแลกเงิน เบเยอร์ 5 stars

 ฝาถังขนาด 2.5 GL มีค่า 30 บาท 
ยกเว้น ชนิดด้าน ทาฝ้า
และสีรองพื้นปูนใหม่ 

 

 •   • เบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์ ชนิดกึ่งเงา ภายนอก
 •   • เบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์ ชนิดด้าน ภายนอก
 •   • เบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์ ชนิดด้าน ภายใน
 •   • เบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์ ชนิดด้าน ทาฝ้าเพดาน 
 •   • เบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์ สีรองพื้นปูนใหม่

 

ฝาถังขนาด 5 GL มีค่า 60 บาท

 

กลุ่มสินค้าสีย้อมไม้ เบเยอร์ วูดสเตน และสีเคลือบเงา เบเยอร์ชิลด์ ไดมอนด์

เมื่อซื้อสีเบเยอร์ เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ สามารถนำฝามาแลกเป็นเงินสดได้

โปรฝาแลกเงินสีย้อมไม้เบเยอร์วูดสเตน และเบเยอร์ชิลด์ ไดมอนด์

 ฝาถัง เบเยอร์ชิลด์ ไดมอนด์ ขนาด 1 GL มีค่า 30 บาท 
 •  
 • • สีเคลือบเงา เบเยอร์ชิลด์ ไดมอนด์
 •  • สีย้อมไม้ เบเยอร์ วูดสเตน ชนิดกึ่งเงา 
 •  • สีย้อมไม้ เบเยอร์ วูดสเตน ชนิดเงา
 •  
 •  
 ฝาถัง สีย้อมไม้เบเยอร์ วูดสเตน ขนาด 1 GL มีค่า 50 บาท 

 

 

วิธีการแลกฝาเบเยอร์

1. ห้ามแกะสติกเกอร์บนฝาออกโดยเด็ดขาด
2. นำฝาพร้อมสติกเกอร์ในสภาพสมบูรณ์มาแลกเงินตามมูลค่าที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. โปรโมชั่น "ซื้อสีเบเยอร์ดีกว่า มีฝาแลกเงิน" สำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
2. เฉพาะรายการสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น สามารถดูได้จากตารางด้านบน
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. สามารถแลกฝาเบเยอร์ได้แล้ววันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

SHARE :
Please select the search topic and type related keywords