Beger Duramel ONE

เบเยอร์ ดูราเมล วัน

สีน้ำมันรองพื้นกันสนิม และทับหน้าในตัว แห้งเร็วกว่าระบบเดิม 4 เท่า สำหรับงานเหล็กคุณภาพสูง ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

Product Category: Heavy Duty Coatings (Protective Coatings)
Brand:
SKU:
Tags:
Share:

Features

สีน้ำมันชนิดพิเศษ ชนิดกึ่งเงา Semi Gloss
ครอบคลุมพื้นที่การทา 19 ตารางเมตร/ลิตร

  • แห้งไวกว่าสีน้ำมันระบบทั่วไป 4 เท่า
  • ไม่ต้องทารองพื้นกันสนิม
  • ทนต่อสภาวะสูง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  • สามารถใช้กับโครงสร้างเหล็กของโรงงาน หรืออาคารทุกประเภท
Please select the search topic and type related keywords

Order Beger Duramel ONE Here

You can order at a Beger store nearby.

Find a store nearby you

Close