เบเยอร์มอบผลิตภัณฑ์สีนวัตกรรมแก่สถาบันบำราศนราดูร

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.จารุรัตน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน กลุ่มบริษัท สีเบเยอร์ มอบผลิตภัณฑ์สี “เบเยอร์ชิลด์ แอร์เฟรช โกลด์ ไอออน” สีทาภายในนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ด้วยเทคโนโลยีโกลด์ ไอออน ที่ให้ทั้งความสะอาด และอากาศบริสุทธิ์ มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท ให้กับทางสถาบันบำราศนราดูร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงอาคารและพื้นที่ภายในสถานที่ต่างๆที่มีการใช้งานร่วมกัน และต้องการความสะอาด เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี ในยุคที่ต้องการความปลอดภัยสูง โดยมี จ.อ.รังสรรค์ ถามูลแสน รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ/สนับสนุน (กลุ่มอำนวยการ) เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร

SHARE :
Please select the search topic and type related keywords