เบเยอร์รับรางวัลฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

เบเยอร์เข้ารับรางวัลสินค้าฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงจากกระทรวงพลังงานเป็นปีที่ 4 ตั้งเป้า ก้าวสู่ผู้นำบริษัทผู้ผลิตสีทาอาคารที่เน้นคุณสมบัติพิเศษ รักษา ดูแล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เตรียมงบพัฒนาสินค้ารักษ์โลกตลอดปี 2563

ดร.จารุรัตน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน กลุ่มบริษัท เบเยอร์ กล่าวว่า “เบเยอร์ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจในกระบวนการผลิต ที่จะผลิตสีทาอาคารที่มีคุณสมบัติพิเศษให้กับทุกผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์กรและผู้บริโภค พร้อมความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีคุณสมบัติรักษ์โลก ปลอดภัย และช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เราได้รับรางวัลฉลากประหยัดพลังงาน มาเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันจาก ผลิตภัณฑ์สีเบเยอร์ สีที่มีคุณสมบัติพิเศษ อาทิ สีเบเยอร์คูล สีช่วยประหยัดพลังงาน ที่มีคุณสมบัติ สะท้อนและสกัดกั้นความร้อน สีเบเยอร์ชิลด์ แอร์คลีน ที่มีคุณสมบัติพิเศษฟอกอากาศ พร้อมทั้งได้รับการรับรองจากสถาบัน CDPH กระทรวงสาธารณสุขของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุข และสุขภาพ ของอเมริกา) ให้การรับรองว่า สีเบเยอร์ชิลด์ แอร์เฟรช มีอัตราการปลดปล่อยสารระเหยที่เป็นอันตราย (VOCs) น้อยเป็นตามมาตรฐานอาคาร LEED V.4 อีกด้วย”

 “โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก” ที่จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (พพ.) โดยกำหนดให้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รวม 19 ผลิตภัณฑ์ โดยเบเยอร์ได้รับรางวัลในหมวด ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติด้วยคุณสมบัติเป็นผลิตภัณฑ์สีทาผนังอาคารที่ผ่านเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพชั้นสูง เนื่องจากสีเบเยอร์ไม่ใช่เพียงสีทาอาคารที่มีคุณสมบัติปกป้องและสร้างความสวยงามให้กับผนัง แต่ยังมีคุณสมบัติเสริมในอีกหลากหลายคุณสมบัติ เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน ลดปัญหาโลกร้อน

“เบเยอร์ให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมในการผลิตเป็นอันดับหนึ่ง ทำให้เราผลิตสีเบเยอร์คูล (Beger Cool) สินค้าที่เปรียบเสมือนเรือธงของบริษัท อีกทั้งเบเยอร์ยังเป็นผู้นำในตลาดที่วิจัย พัฒนาและผลิต เบเยอร์ คูลออกสู่ตลาดเมื่อ 10 ปีที่แล้ว โดยเราพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของเบเยอร์คูล เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศในเขตภูมิประเทศเขตร้อน คุณสมบัติสะท้อนและสกัดกั้นความร้อนจึงเป็นคุณสมบัติที่ควรให้ความสำคัญ ซึ่งในตอนนั้น 90% ของคนในประเทศไทยแทบจะไม่คุ้นเคยกับสีสะท้อนความร้อน แต่เมื่อเบเยอร์คูลเริ่มทำตลาด ผลตอบรับในคุณสมบัติประหยัดพลังงาน สะท้อนความร้อน สกัดกั้นรังสียูวี และช่วยประหยัดค่าไฟราว 30% จึงกลายเป็นความต้องการอันดับต้นเมื่อนึกถึงสีทาอาคาร ดร.จารุรัตน์ ชัยยศบูรณะ กล่าวเสริม

 “ทั้งนี้การได้รับรางวัลฉลากประหยัดพลังงานครั้งนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นเครื่องหมายในการการันตีคุณสมบัติ ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการที่จะให้ผู้ประกอบการอีกหลายรายปรับกลยุทธ์การทำงาน การผลิต นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของสินค้าประหยัดพลังงานให้กับผู้บริโภค และสนับสนุนให้ประชาชนได้ลดการใช้จ่าย และค่าครองชีพตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย”

SHARE :
Please select the search topic and type related keywords