ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีแก่ค่ายเพื่อนเด็ก

คุณอมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบเยอร์ จำกัด มุ่งสร้างความสุขสู่สังคมตามปณิธานขององค์กร สานต่อโครงการ “Beger Be Happy สีเบเยอร์สีแห่งความสุข” เป็นปีที่ 8 พร้อมมอบผลิตภัณฑ์สีทาอาคารให้กับผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำไปใช้ใน “ค่ายเพื่อนเด็ก” ณ โรงเรียนบ้านฟากห้วย ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผ่านกิจกรรมทาสีผนังโรงเรียน สร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สวยงาม นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีในสังคม พร้อมให้นักศึกษาพิการได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานทัศนคติของเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเท่าเทียมกันของมนุษย์ แม้จะมีร่างกายที่แตกต่างกันก็ตาม

SHARE :
Please select the search topic and type related keywords