“เบเยอร์” ส่งมอบสีเพื่อซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยแก่ประชาชน

เบเยอร์ บริษัทสีนวัตกรรมรักษ์โลก รักคุณ เดินหน้าโครงการ “สีแห่งความสุข Beger Be Happy” สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นปีที่ 8 โดยส่งมอบสีทาอาคารกว่า 400 ถัง ให้กับร้านค้าพันธมิตร หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยเมื่อปลายปี 2564

อมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เบเยอร์ จำกัด กล่าวถึงที่มาของโครงการนี้ว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะปัญหาสีที่เกิดจากน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ทำให้ที่พักอาศัยแลดูไม่สวยงาม ทางเบเยอร์จึงมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนสีให้แก่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย เพื่อนำไปกระจายความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนต่าง ๆ ให้กลับมาสวยงามน่าอยู่ สนับสนุนการช่วยเหลือสังคมตามนโยบายตอบแทนสังคมของสีเบเยอร์ ภายใต้โครงการ Beger Be Happy ที่ต้องการสร้างสังคมแห่งความสุขให้กับทุกคน พร้อมยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในฐานะสีของคนไทย

ทั้งนี้ ทางเบเยอร์ได้จัดส่งสีคละรุ่น คละขนาด เพื่อบูรณะซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย สำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยมีผู้แทนร้านค้าใน 5 พื้นที่จังหวัดรับมอบ ได้แก่ ร้านเรืองรัตน์วัสดุภัณฑ์ จังหวัดตราด, บริษัท เจริญแสงพานิชเพ้นท์ จำกัด (CS0001) จังหวัดขอนแก่น, ร้านวัฒนาฮาร์ดแวร์ จังหวัดร้อยเอ็ด, บริษัท เซ็นทรัลรุ่งเรือง จำกัด ร้านกาฬสินธุ์ออโตเซลส์ แวร์เฮ้าส์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และร้านสีทิพย์เพ้นท์ จังหวัดมหาสารคาม โดยผู้แทนร้านค้าจะนำผลิตภัณฑ์สีไปส่งมอบเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ทางเบเยอร์ยังได้ส่งมอบสีให้กับชุมชนธรรมานุรักษ์ เขตสวนหลวง ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชีวิตชื่นบาน โดยสนับสนุนสีทาราวกันตก และสีทาอาคารภายนอก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้สวยงามและเป็นประโยชน์กับสาธารณะต่อไป

 

SHARE :
Please select the search topic and type related keywords