“เบเยอร์” รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่ให้การสนับสนุน ภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

นายอนุทิน ชาญวีระกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์โดยสถาบันโรคผิวหนัง ซึ่งมี นางอมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เบเยอร์ จำกัด เข้าร่วมในพิธีรับมอบ ในฐานะที่กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ร่วมให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อในการจัดหาวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด–19 ให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วน ณ บริเวณประตู 1 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

SHARE :
Please select the search topic and type related keywords