สีเบเยอร์ สนับสนุนกิจกรรม Art for All มอบสีทาอาคารร่วมพัฒนาศักยภาพผู้พิการผ่านงานศิลปะ

คุณอมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบเยอร์ จำกัด ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประธานมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ จัดกิจกรรม “Art For All… Inspired by Beger” เชิญชวนเยาวชนผู้พิการภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมเยาวชนอาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป ร่วมเติมแต่งสีสันตามจินตนาการด้วยการปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่ภายใน Art for All Village เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล พร้อมจัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียนรู้เพื่อเด็กพิการ และพิธีมอบโล่รางวัลการประกวดวาดภาพหัวข้อ Art for All : 25 ปี ก้าวข้ามขีดจำกัด แห่งการพัฒนาศักยภาพคนพิการผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยได้รับเกียรติจาก ยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ Art for All Village ถนนประชาร่วมใจ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

คุณยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมทำงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมก็รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของ Art for All ทั้งกิจกรรมค่ายเยาวชนสำหรับผู้พิการ ไม่พิการ และประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์มาโดยตลอด ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 25 แล้วที่ทางมูลนิธิได้สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ต่อสังคม พร้อมร่วมพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ เด็กเยาวชน และบุคลากรต่าง ๆ โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อ ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองมีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเสมอมา รวมทั้งการได้มีส่วนร่วมขยายเครือข่าย Art for All ไปในระดับนานาชาติ ตั้งแต่การร่วมเชิญชวนแลกเปลี่ยนศิลปินในระดับอาเซียนมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ปี 2542 รวมกว่า 200 คน ทั้งนี้ขอชื่นชมยินดีกับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ โดยขอเป็นกำลังใจให้ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ และหวังว่าทุกท่านจะได้นำความรู้ด้านศิลปะไปใช้สร้างคุณค่าทางจิตใจ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต”

ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประธานมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ กล่าวว่า “ผมเชื่อเรื่องพลังในการขับเคลื่อนตนเองซึ่งเราสามารถพบเห็นได้ในผู้พิการ ในสังคมปัจจุบันผู้พิการได้รับการยอมรับมากขึ้น ผู้พิการคือผู้ที่มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เท่าเทียมคนอื่น ความสำคัญที่สุดของการพัฒนาสังคมคือการสร้างคน ซึ่งกิจกรรมของ Art for All เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคคล มูลนิธิของเราได้สร้างผู้พิการ

มากมายให้ได้รับการยอมรับในสังคม และก้าวข้ามขีดจำกัดความพิการ พอก้าวข้ามขีดจำกัดได้แล้วทุกคนจะมีความภาคภูมิใจในตนเอง มองเห็นความโดดเด่นของตนเอง และอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข”

คุณอมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบเยอร์ จำกัด “ในนามตัวแทนจากสีเบเยอร์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น นอกจากการเป็นผู้นำสีนวัตกรรมรักษ์โลกแล้ว เบเยอร์เองยังพร้อมเป็นสีที่ทุกคนนึกถึงเมื่อต้องการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคมและชุมชน โดยกิจกรรม Art for All … Inspired by Beger ในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับโครงการ “Beger Be Happy สีเบเยอร์ สีแห่งความสุข” ที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบมาโดยตลอด โดยเฉพาะการสนับสนุนสีทาอาคาร เพื่อบูรณะซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่ต่าง ๆ ให้สวยงามน่าใช้งานเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้จะสามารถเติมแต่งสีสันแห่งจินตนาการผ่านกระบวนการศิลปะการใช้สี พร้อมพัฒนาศักยภาพให้กับน้อง ๆ ผู้พิการ และสร้างความสุขใจให้เยาวชน ประชาชนจิตอาสาผู้มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี” อมรรัตน์ กล่าวปิดท้าย

 

 

 

SHARE :
Please select the search topic and type related keywords