สีเบเยอร์ จับมือ GC ดันสารประกอบที่ผลิตจากพืช เป็นตัวเลือกในการผลิตสินค้า

เบเยอร์ ยึดมั่นปณิธาน Eco-Wellness Innovation จับมือ GC ดันสารประกอบที่ผลิตจากพืช (Biobased) เป็นตัวเลือกในการผลิตสินค้า มุ่งใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

เบเยอร์ บริษัทสีนวัตกรรมรักษ์โลก รักคุณ ร่วมกับ GC ผู้นำในธุรกิจพลาสติกและเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต   สร้างมาตรฐานการผลิตสีทาอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำวัตถุดิบส่วนหนึ่งที่ผลิตจากพืชมาทดแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมยกระดับปณิธาน Eco-Wellness Innovation ขึ้นเป็นพันธกิจหลักขององค์กร

ดร.วรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ กล่าวว่า “การทำงานภายใต้ความท้าทายของคำว่า “นวัตกรรม” ทำให้ทุกขั้นตอนการทำงานของเบเยอร์ถูกกำหนดด้วยแนวคิดที่ต้องพัฒนา เปลี่ยนแปลง และเป็นผู้นำในทุกขั้นตอนการผลิต ไม่เพียงเฉพาะกระบวนการผลิตที่จะได้รับการวิจัย แต่รวมไปถึง การคิดเพื่อตอบโจทย์งานในทุกด้าน โดยเรามุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การเป็นผู้ผลิตสีทาอาคาร แม้จะผลิตเพื่อตอบโจทย์การใช้งาน ตั้งเป้า ‘ลดปัญหา’ แต่ อาจถูกมองว่า ‘เพิ่มปัญหา’ เพราะผู้บริโภคยังคงรับรู้ว่า ‘กระบวนการผลิต’ ก่อให้เกิดมลภาวะต่อโลก และเพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าใจ พร้อมกับเข้าถึงกระบวนการการทำงาน และการผลิตสีทาอาคาร ว่าสามารถปรับเปลี่ยนเป็นนวัตกรรมเพื่อการใช้งานและสร้างมาตรฐานกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ เราจึงปรับกระบวนการผลิตไปในแนวทางเพื่อสอดรับปณิธาน “Eco- Wellness Innovation สีนวัตกรรม รักษ์โลก รักคุณ”

บริษัท เบเยอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของประเทศไทยและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชั้นนำของโลก ตั้งเป้าการทำงานเชิงรุก พร้อมเป็นอีกแรงกระตุ้นจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยเบเยอร์จะร่วมสนับสนุนการใช้ตัวทำละลายที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ (Biobased) ภายในประเทศ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสามารถปลูกทดแทนใหม่ได้ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ครั้งแรกที่ผลิตโดย GC เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วย ‘ลดปัญหา’ ทั้งในแง่การใช้งานและการผลิต

ทั้งนี้ “เบเยอร์” ครบครันด้วยกระบวนการการผลิตภายใต้ปณิธาน Eco-Wellness Innovation ด้วยนวัตกรรมต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของไบโอเบส อาทิ

การทำงานอีกด้านที่เบเยอร์ให้ความสำคัญพัฒนาและวิจัยมาโดยตลอด คือในส่วนงาน “ลด” เช่น การกระตุ้นให้ใช้สินค้าที่ช่วยอนุรักษ์การใช้พลังงาน เช่น สินค้าที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ในกลุ่มเบเยอร์คูล ลดใช้พลังงานสิ้นเปลือง  การใช้นวัตกรรมการผลิตสีที่สามารถลดพลังงานไฟฟ้า และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งล่าสุดได้มีการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำวัตถุดิบที่มีส่วนประกอบของไบโอเบสมาใช้เพราะเราเชื่อว่า หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถนำเอาส่วนของไบโอเบสมาทดแทนได้ จะทำให้มีส่วนช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปอย่างปิโตรเลียม โดยเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสมดุลที่ดีให้แก่โลก และการดำรงชีวิตของทุกคนบนโลกใบนี้ได้ การเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลโลก รักษ์โลก เป็นเรื่องที่เราคาดหวังว่าทุกองค์กรจะให้ความร่วมมือกัน และเราจะเตรียมพร้อมในทุกด้านเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability)

‘นวัตกรรม’ เป็นหลัก แต่นวัตกรรมนั้นต้องมาพร้อมกับคำว่า ‘รักษ์โลก’ จึงจะก่อเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กันไปในอนาคต” ดร. วรวัฒน์ ทิ้งท้าย

 

BegerCool Diamond Shield 15

BegerShield Air Fresh Anti-Virus Gold Ion

Beger Flexi Cool Primer B-2800

Beger Rain Quick Primer B-2900

       

BegerCool All Shield Plus 12

BegerCool All Shield Plus 8

Beger NaNo Pro Shield

Beger Super Hi-Shield

 

SHARE :
Please select the search topic and type related keywords