เบเยอร์ มอบอาหารแห้ง สิ่งของจำเป็นให้แคมป์ก่อสร้าง

เบเยอร์ ผู้นำนวัตกรรมสีทาอาคาร ร่วมเป็นอีกแรงขับเคลื่อนธุรกิจฝ่าวิกฤตโควิด 19 วางมาตรการรับมือทั้งภายในองค์กร และนอกองค์กร มุ่งมั่นที่จะเป็นแรงหนุนในการก้าวข้ามวิกฤตโควิด 19 พร้อมกับคนไทยทุกคน

วรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ กล่าวว่า “การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 เป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกในขณะนี้ รวมถึงประเทศไทยที่ยังคงมีการระบาดอย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน จำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อทั้งภาคธุรกิจ และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้เราเชื่อว่าประเทศไทยจะผ่านความยากลำบากในช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกคน ทุกภาคส่วน และด้วยความตระหนักในฐานะที่เป็นบริษัทของคนไทย กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ ได้มีนโยบายในการฝ่าวิกฤตนี้ออกมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการปฏิบัติงานภายใน เพื่อลดและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อในสถานที่ปฏิบัติงาน การร่วมบริจาค มอบเงินสนับสนุน และอุปกรณ์เพื่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยเพื่อลูกค้า  โดยยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด”

“ทางด้านของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งถือว่าเปรียบเสมือนคู่ค้าหลักสำคัญของบริษัท เป็นกลุ่มประเภทธุรกิจซึ่งเราทราบกันว่าประสบปัญหา และผลกระทบจากสถานการณ์อย่างมาก เนื่องด้วยมีการระบาดอย่างหนักในกลุ่มแรงงานที่ปฏิบัติงานก่อสร้าง ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของการทำงาน แผนงานโดยรวมของผู้ประกอบการเหล่านั้นเกิดรายจ่ายเพื่อดูแลพนักงาน คนงาน และเพื่อผ่านวิกฤตินี้ไปพร้อมกัน เราจึงขอมีส่วนร่วมในการเข้าไปช่วยลดต้นทุนค่าดูแลพนักงานระหว่างที่ต้องหยุดปฏิบัติงาน และสร้างขวัญ กำลังใจต่อแรงงานเหล่านั้น ว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน โดยนำอาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็น ไปมอบให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เพื่อแจกจ่ายในแคมป์คนงานก่อสร้างทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล อีกทั้งยังลดโอกาสในการออกไปซื้ออาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อของคนกลุ่มนี้ นอกจากนี้ เบเยอร์ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนงานสาธารณสุข อาทิ บริจาคเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลตำรวจ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ พร้อมช่วยเหลือสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในด้านอื่นๆอย่างต่อเนื่อง ”

“ทางด้านนโยบายภายใน ทางบริษัทได้ดำเนินการเร่งฉีดวัคซีนให้กับพนักงานเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหมู่ และลดภาระให้ประเทศ ทั้งกลุ่มพนักงานที่ทำงานในพื้นที่โรงงานการผลิตที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของสุขลักษณะในสถานที่ประกอบการ ใส่ใจระยะห่างในการทำงาน ตลอดไปจนถึงพนักงานขาย การตลาดเพื่อที่จะช่วยสร้างความมั่นใจ อุ่นใจให้กับทั้งตัวบุคลากรเอง และต่อลูกค้า รวมไปถึงคู่ค้าของบริษัท มีการอบรม

ให้ความรู้ วางแผนมาตรฐานการปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโควิด 19 นี้อย่างรัดกุมเพื่อลดการระบาดในสถานที่ทำงาน อีกทั้งบริษัทเน้นเรื่องของการทำงาน รูปแบบ WFH ที่จะให้พนักงานสลับวันกันเพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ การเว้นระยะห่างกันในที่ทำงาน การห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ แยกกันปฏิบัติงาน ใช้การสื่อสาร ประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ 100% และปรับมาตรฐานพื้นที่ปฏิบัติงานให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข”

ทางด้านคู่ค้า  ในกรณีของพนักงานฝ่ายขาย และพนักงานขนส่ง ที่มีการติดต่อสื่อสารกับคู่ค้า เราเน้นย้ำในมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด นอกจากการที่พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ขณะปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของตัวเองและผู้ที่ไปพบ ทั้งการเว้นระยะห่าง การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน รวมไปถึงการฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย สินค้าในคลังสินค้าจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พร้อมมาตรการขั้นสูงสุดเพื่อให้ลูกค้า และคู่ค้ามั่นใจในความปลอดภัยจากเบเยอร์”

“ทั้งนี้ บริษัทยังคงยึดมั่นในปณิธาน Eco-Wellness Innovation เพื่อที่จะสร้างมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย บุคลากรของเบเยอร์ทุกคนพร้อมที่จะมอบความปลอดภัยและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหา ฝ่าวิกฤตโรคระบาดไปพร้อมๆ กับทุกคน และขอเป็นอีกแรงใจในการสนับสนุนทุกการทำงานของบุคลากรด่านหน้า บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมร่วมส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ต้องเผชิญกับความเดือดร้อนจากโรคระบาดในครั้งนี้ด้วย” ดร. วรวัฒน์ กล่าวปิดท้าย

SHARE :
Please select the search topic and type related keywords