เบเยอร์ มุ่งมั่นยกระดับความปลอดภัย สร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่

บริษัท เบเยอร์ จำกัด มุ่งมั่นยกระดับความปลอดภัย พร้อมมอบสวัสดิการฉีดวัคซีนป้องกัน   โควิด - 19 แก่พนักงานทุกคน ทั้งภาคส่วนการผลิต รวมถึงส่วนสนับสนุน และฝ่ายขาย โดยได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่แก่พนักงาน เพื่อความอุ่นใจให้ลูกค้าทั่วประเทศ

 

ดร.วรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สีเบเยอร์ เปิดเผยว่า "จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ มีความห่วงใย และใส่ใจในสวัสดิภาพความปลอดภัยของพนักงานทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของฝ่ายขายที่ต้องมีการพบปะลูกค้า และร้านค้าพันธมิตรมากกว่าฝ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ ทางเบเยอร์ได้จัดการประสานจำนวนโควต้าวัคซีน และเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานกว่า 99% แล้ว รวมถึงยังรักษามาตรการความปลอดภัยอื่น ๆ ภายในบริษัทอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ ดำเนินการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในสำนักงาน และฝ่ายการผลิตอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการทำความสะอาดรถขนส่งสินค้าทั้งด้านในด้านนอกรถก่อนส่งถึงมือลูกค้า อีกทั้งยังรักษานโยบายเว้นระยะห่าง ด้วยการวางแผนงานผ่านการประชุมออนไลน์เป็นหลัก

มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน ใช้ระบบสแกนใบหน้าบันทึกเวลางานเพื่อลดการสัมผัส พร้อมทั้งมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาปฏิบัติงาน รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลด้วยการล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้พนักงานบางส่วนทำงานจากที่บ้านเพื่อลดความใกล้ชิดในสำนักงาน รวมถึงจำกัดการเข้าออกพื้นที่สำหรับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานทุกคนมั่นใจในความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางภาวะโรคระบาดในครั้งนี้"

นอกจากความห่วงใยและใส่ใจในสวัสดิภาพความปลอดภัยของบุคลากรในองค์กรแล้ว สีเบเยอร์ยังส่งต่อความห่วงใยสู่สังคม โดยได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของจำเป็น เพื่อสนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกับโรงพยาบาลต่าง ๆ อาทิ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลตำรวจ และศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เป็นการเร่งด่วน โดยหวังว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปโดยเร็ว พร้อมกลับมาสร้างสังคมแห่งความสุขไปด้วยกัน

SHARE :
Please select the search topic and type related keywords