เบเยอร์มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณประเสริฐ ชัยยศบูรณะ ประธานกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ ร่วมมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลรามาธิบดีจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และรักษาผู้ป่วยโควิด -19

โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานคณบดี อาคารบริหาร โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

 

จากซ้าย

  1. อมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ
  2. ดร.จารุรัตน์ ชัยยศบูรณะ
  3. สรินทร์ทิพย์ ชัยยศบูรณะ
  4. ประเสริฐ ชัยยศบูรณะ
  5. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
  6. รศ.นพ.ปิยะ สมานเตติวัฒน์
  7. ศ.ดร.นพ.ธีรธร พูลเกษ
SHARE :
Please select the search topic and type related keywords