"เบเยอร์ รัน ก้าวไปด้วยกัน" ชวนพนักงานออกกำลังกายเพื่อสังคม

ดร.วรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ ร่วมเป็นประธานเปิดงานกิจกรรม "เบเยอร์ รัน ก้าวไปด้วยกัน" พร้อมเชิญชวนพนักงานมากกว่าพันคน ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการกุศล โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายในของกลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ที่เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมกันออกกำลังกายสะสมระยะทางการเดิน - วิ่งแบบ Virtual Run ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 - 9 เมษายน 2564 โดยระยะทางรวมทุก ๆ 1 กิโลเมตร ทางบริษัทฯ จะร่วมบริจาคสี 1 ลิตร เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม โดยส่งมอบให้องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความต้องการใช้สีเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป ติดตามข่าวสารและกิจกรรมจากทางเบเยอร์ ได้ที่ www.beger.co.th

SHARE :
Please select the search topic and type related keywords