เบเยอร์มอบเงินกิจกรรม “เบเยอร์รัน..วิ่งปันบุญ”

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ดร.จารุรัตน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน และตัวแทนพนักงาน จากกลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ ร่วมส่งมอบเงินจากกิจกรรม “เบเยอร์รัน...วิ่งปันบุญ” จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ สถาบันบำราศนราดูร สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายในของพนักงานสีเบเยอร์ที่ร่วมกันออกกำลังกายสะสมระยะทางการเดิน – วิ่งแบบ Virtual Run ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 รวมทั้งหมด 36,881 กิโลเมตร โดยทุก 1 กิโลเมตร ทางบริษัทจะสมทบเงิน 5 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมขอเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยและทั่วโลกผ่านวิกฤตโรคระบาดนี้ไปด้วยกัน

SHARE :
Please select the search topic and type related keywords