ปัญหาสีทองคำด่าง ลอกล่อน

สาเหตุเกิดจาก

ความชื้นบนพื้นผิวที่มากเกิน 14% ทำให้ดันด่างออกมาจากปูน และหรือทำให้สีทองลอกล่อน

การแก้ไขปัญหา

  1. ควรตรวจสอบพื้นผิวให้มีความชื้นไม่เกิน 14% ก่อนทำการทาสี
  2. ใช้รองพื้นที่เหมาะกับสีทองคำ และประเภทพื้นผิว โดยทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
  3. ทาสีทองคำที่มีคุณภาพ 2-3 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมงต่อเที่ยว
SHARE :
Please select the search topic and type related keywords