ตัวอย่างสีบ้านแนวพาสเทล (Pastel) หวานๆ ทัังภายนอกและภายใน

เบเยอร์แนะนำตัวอย่างแบบสีบ้านภายนอก และภายใน สำหรับคนที่ชอบสีแนวพาสเทลหวาน ๆ สีนม ๆ สีลูกกวาด เช่น สไตล์บ้านริมทะเล รีสอร์ท

ตัวอย่างสีบ้านแนวพาสเทล แคนดี้ (Pastel Candy Color)

 

สีบ้านภายนอกแนวพาสเทล Pastel แคนดี้ หวาน ๆ

ตัวอย่างสีบ้านภายนอก แนวพาสเทลหวานๆ

ตัวอย่างสีบ้านภายนอก แนวพาสเทลหวานๆ

ตัวอย่างสีบ้านภายนอก แนวพาสเทลหวานๆ

ตัวอย่างสีบ้านภายนอก แนวพาสเทลหวานๆ

ตัวอย่างสีบ้านภายนอก แนวพาสเทลหวานๆ

 

สีบ้านภายในแนวพาสเทล Pastel แคนดี้ หวาน ๆ

ตัวอย่างสีบ้านภายใน แนวพาสเทลหวานๆ

ตัวอย่างสีบ้านภายใน แนวพาสเทลหวานๆ

ตัวอย่างสีบ้านภายใน แนวพาสเทลหวานๆ

ตัวอย่างสีบ้านภายใน แนวพาสเทลหวานๆ

ตัวอย่างสีบ้านภายใน แนวพาสเทลหวานๆ

 

SHARE :
Please select the search topic and type related keywords