ปัญหารอยทาทับบนฟิล์มสี (Lapping)

ปัญหารอยทาทับบนฟิล์มสี (Lapping)

ปัญหารอยทาทับบนฟิล์มสี (Lapping) ทำให้มองเห็นรอยเหลื่อมของจุดซ่อม เงาสีไม่สม่ำเสมอ โดยอาจเกิดกับสีที่ฟิล์มสีมีคุณสมบัติกระจายตัวได้ไม่ค่อยดีนัก

 

สาเหตุของรอยทาทับบนฟิล์มสี

  • การใช้งานสีที่ไม่ดีพอ โดยการใช้สีที่เปียกบนผิวสีที่แห้งในขณะที่ทาสี ทำให้เกิดชั้นของความหนาที่แตกต่างกัน  
  • พื้นผิวมีรูพรุนที่ไม่มีการใช้ซีลเลอร์ตกแต่ง ปกปิด ทำให้สีถูกดูดซึมมากและแห้งเร็วมาก 

 

แนวทางแก้ไขรอยทาทับบนฟิล์มสี

  • ทาสีพื้นผิวทั้งหมดจากซ้ายไปขวาหรือกลับกัน ทำให้ขอบเปียกและทาสีจากบริเวณที่เปียกไปหาพื้นที่ที่ยังไม่ทาสีจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์
  • กลิ้งลูกกลิ้งให้ฟิล์มสม่ำเสมอ โดยทาสีรองพื้นคุณภาพที่มีเนื้อสีเข้มข้นและปกปิดได้ดี เช่น 

- Beger Water Block Primer B-3100 สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ สูตรน้ำมัน ทนชื้นสูง 75% ยึดเกาะและกลบมิดพื้นผิวดีเยี่ยม
- Beger Rain Quick Primer B-2900 สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ แทรกซึมได้ลึก เนื้อสีขาว ช่วยในการกลบมิดและให้สีทาขึ้นง่าย
- Beger Pro Quick B-1900 สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ โมเลกุลขนาดเล็ก ทำให้เนื้อสีสามารถแทรกซึมและเข้ายึดเกาะกับพื้นผิวได้ลึกและแน่นกว่าสีรองพื้นทั่วไป 
- BegerCool All Plus Primer #6000 สีรองพื้นปูนใหม่ รุ่นกันร้อน กลบมิดดีเยี่ยม

  • ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น คล่องตัว โดยให้ใช้ลูกกลิ้งสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่
SHARE :
Please select the search topic and type related keywords