ตัวอย่างสีบ้านแนวเอิร์ทโทน (Earth Tone) สีธรรมชาติ ทั้งภายนอกและภายใน

เบเยอร์แนะนำตัวอย่างแบบสีบ้านภายนอก และบ้านภายใน สำหรับคนที่ชอบสีแนวเอิร์ทโทน และสีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น หิน ดิน ทราย หรือต้นไม้ ให้ความเรียบหรู อยู่สบาย เช่น กลุ่มสีน้ำตาล สีเบจ สีครีม

ตัวอย่างสีบ้านแนวเอิร์ทโทน - ธรรมชาติ (Earth Tone - Natural Color)

สีบ้านภายนอกแนวเอิร์ทโทน ธรรมชาติ (Earth Tone - Natural Color)

ตัวอย่างสีบ้านภายนอกแนวเอิร์ทโทน ธรรมชาติ

ตัวอย่างสีบ้านภายนอกแนวเอิร์ทโทน ธรรมชาติ

ตัวอย่างสีบ้านภายนอกแนวเอิร์ทโทน ธรรมชาติ

ตัวอย่างสีบ้านภายนอกแนวเอิร์ทโทน ธรรมชาติ

ตัวอย่างสีบ้านภายนอกแนวเอิร์ทโทน ธรรมชาติ

ตัวอย่างสีบ้านภายนอกแนวเอิร์ทโทน ธรรมชาติ

 

สีบ้านภายในแนวเอิร์ทโทน ธรรมชาติ (Earth Tone - Natural Color)

ตัวอย่างสีบ้านภายในแนวเอิร์ทโทน ธรรมชาติ

ตัวอย่างสีบ้านภายในแนวเอิร์ทโทน ธรรมชาติ

ตัวอย่างสีบ้านภายในแนวเอิร์ทโทน ธรรมชาติ

ตัวอย่างสีบ้านภายในแนวเอิร์ทโทน ธรรมชาติ

ตัวอย่างสีบ้านภายในแนวเอิร์ทโทน ธรรมชาติ

 

SHARE :
Please select the search topic and type related keywords