ปัญหาสีด่างเกิดคราบเกลือสีขาว (Efflorescence)

ผนังด่างสีขาว คราบขี้เกลือ

โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นบริเวณพื้นผิวคอนกรีต อิฐปูน หรือหินธรรมชาติ ที่เกลือสามารถซึมผ่านไปยังพื้นผิวได้ โดยมีความชื้นเป็นตัวกระตุ้น เกิดเป็นคราบสีขาวตามผนังหรือรอยแตกร้าว มองดูคล้ายสีด่างหรือสีซีด ถ้ารุนแรงมากจะมองเห็นเป็นคราบขี้เกลือพอกเป็นสีขาวอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกับผนังสีเข้ม หรือสีสด ๆ

ผนังบ้านขึ้นคราบด่างเกลือสีขาว

 

สาเหตุ

  • ทาสีทับบนผนังปูนที่ยังมีความชื้นสูงและยังแห้งไม่ดีพอ
  • ทาสีทับหน้า ในขณะที่สีรองพื้นยังไม่แห้งสนิทดี
  • การบ่มตัวของปูนไม่สมบูรณ์ จึงทำให้มีด่างและความชื้นสูง
  • น้ำซึมเข้าไปที่ผนังตามรอยแตกร้าว แล้วละลายเกลือที่อยู่ในปูนออกมา เมื่อน้ำระเหยตัวไปจึงเกิดคราบเกลือเป็นผลึกเล็ก ๆ ตามแนวรอยแตกของปูน
  • ใช้สีรองพื้นผิดประเภท เช่น นำสีรองพื้นปูนเก่ามาใช้กับผนังปูนใหม่ 
  • ใช้สีรองพื้น หรือสีทับหน้า คุณภาพต่ำ ที่อาจมีคุณสมบัติทนด่างเกลือได้น้อย

ดูวิธีแก้ปัญหาบ้านหน้าฝน อื่น ๆ เพิ่มเติม

แนวทางการแก้ไข

  • ทำการขัดล้างคราบเกลือออกด้วยน้ำสะอาด แล้วทิ้งให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 วัน หากปัญหาไม่รุนแรงคราบเกลือจะหายไป แต่วิธีการดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ปัญหาชั่วคราวซึ่งอาจจะกลับมาได้เสมอถ้าผนังยังคงมีความชื้นหรือรอยแตกร้าว ดังนั้นหากต้องการหยุดปัญหาแนะนำให้ทำการซ่อมแซมผนัง แล้วทาสีใหม่ตามระบบที่ถูกต้องจะดีที่สุด
  • กรณีมีรอยแตกร้าวให้อุดโป๊วรอยแตกร้าวด้วยวัสดุอุดโป๊วตามขนาดรอยแตกที่เหมาะสม เช่น Beger Acrylic Filler F-200 สำหรับรอยแตกลายงาไม่เกิน 1 มม. หรือ Beger Acrylic Sealant F-001 สำหรับรอยแตกร้าวขนาดไม่เกิน 2 - 10 มม.  แล้วขัดแต่งให้เรียบด้วยกระดาษทราย
  • เมื่อขัดล้าง และอุดโป๊วเรียบร้อยแล้ว ให้ทาสีรองพื้นปูนให้เหมาะสมกับประเภทพื้นผิวปูน แนะนำให้ใช้สีรองพื้นอเนกประสงค์ Beger Super Quick Primer B-2100 หรือ Beger Rain Quick Primer B-2900 สูตรน้ำ จำนวน 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 4 - 6 ชั่วโมง
  • ทาสีทับหน้าเกรดสูงอย่าง BegerCool Diamond Shield 15 หรือสีทาภายใน BegerShield AirFresh Anti-Virus Gold Ion จำนวน 2 เที่ยว
SHARE :
Please select the search topic and type related keywords