ปัญหาเฉดสีเพี้ยน In-plant (Color Dif. In-plant)

ปัญหาเฉดสีเพี้ยน In-plant (Color Dif. In-plant)

ปัญหาเฉดสีเพี้ยน In-plant (Color Dif. In-plant) เป็นผลจากการที่โรงงานผลิตสีทีละ Lot ทำให้เกิดความต่างของเฉดสี โดยอาจเห็นได้ด้วยตาเปล่าจนก่อให้เกิดปัญหาในการทาสีต่อเนื่องและการเก็บงานได้

 

สาเหตุของปัญหาเฉดสีเพี้ยน In-plant

  • สีเพี้ยนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการทาสีต่องานหรือทาสีเก็บงาน โดยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกผลิตภัณฑ์
  • สีไม่มีคุณภาพ ไม่เสถียร น้ำสีเปลี่ยน
  • Quality Control (QC) นำสีไปเทียบแล้วไม่ตรงกันกับเฉดสีมาตรฐาน (Standard Shade) 

 

แนวทางแก้ไขปัญหาเฉดสีเพี้ยน In-plant

  • ตรวจสอบสีที่ใช้หน้างานว่า ใช้ทั้งสีเบอร์และสี Base ปนกันหรือไม่ โดยแนะนำให้ใช้สีเบอร์ที่ผลิตจากโรงงานหรือสีที่เขย่าจากเครื่องอย่างใดอย่างหนึ่ง ทาต่อเนื่องจนจบโครงการ
  • กรณีเฉดสีเพี้ยนจากสีต่าง Lot กัน แก้ไขโดยสั่งสีเทียบกับ Lot ที่ต้องการทาแก้ไข และใช้ต่อเนื่องจนจบโครงการ
SHARE :
Please select the search topic and type related keywords