ตัวอย่างผลงาน สีอุตสาหกรรมเบเยอร์

ศูนย์กระจายสินค้า ซีเจ เอ็กเพรสซ์

สถานที่ กรุงเทพ
พื้นที่ 4,000  ตารางเมตร

ระบบสี

 

พื้นจอดรถแม็คโคร บริษัท แมชีนเนอรี่ จำกัด

สถานที่ กรุงเทพ
พื้นที่ 4,000  ตารางเมตร

ระบบสี

 

โรงงานฟอกหนัง อินเตอร์ไฮด์

ระบบสี

 

โรงไฟฟ้า จีเอสอาร์ซี

สถานที่ ระยอง
พื้นที่ 15,000  ตารางเมตร

ระบบสี

 

พื้นโรงงานอาหาร ทูเค อินเตอร์ฟูดส์

ระบบสี

 

ถังเก็บน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ ปราจีนบุรี
พื้นที่ 150 ใบ

ระบบสี

 

ปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

ระบบสี

SHARE :
Tags
Please select the search topic and type related keywords