ปัญหาฟิล์มสีไม่กลบมิด (Poor Hiding)

poor hiding สีไม่กลบมิด

ปัญหาฟิล์มสีไม่กลบมิด (Poor Hiding) เกิดขึ้นหลังจากการทาสี สังเกตได้จากการมองเห็นพื้นผิวเดิมแม้สีจะแห้งแล้วก็ตาม โดยปัญหาฟิล์มสีกลบมิดไม่ดีนี้อาจเป็นผลจากหลาย ๆ ปัจจัยด้วยกัน เช่น คุณภาพของสี การผสมสี เฉดสีที่ต่างกัน หรือวิธีการทาสี ทำให้เห็นเป็นรอยทาสีชัดเจน สีดูไม่เนียนเสมอกัน

 

สาเหตุของฟิล์มสีไม่กลบมิด

  • การใช้สีที่มีคุณภาพต่ำหรือมีคุณสมบัติกลบมิดต่ำ
  • ช่างสีขาดความชำนาญในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือการทาสีตามระบบ
  • การผสมสีเบสและแม่สีไม่ถูกต้อง
  • การผสมทินเนอร์ (Thinner) หรือใส่ตัวทำละลายมากเกินไป 
  • การเกลี่ยฟิล์มสีบางจนเกินไป
  • ทาสีทับหน้าบนสีพื้นที่มีเฉดแตกต่างกันมาก ทำให้สีทับหน้าไม่กลบสีพื้น

 

แนวทางแก้ไขฟิล์มสีไม่กลบมิด

 

คำแนะนำ

หากเลือกใช้สีทับหน้าเฉดแม่สีที่มีคุณสมบัติกลบตัวต่ำ แนะนำให้ทาสีชั้นกลางอย่างสีเหลืองสดใสหรือสีแดงสดและส้มก่อนทาสีทับหน้าเสมอ เพราะจะช่วยให้กลบมิดง่ายและขับให้ฟิล์มสีทับหน้าเนียนสวยมากขึ้นด้วย

SHARE :
Please select the search topic and type related keywords