ปัญหาเฉดเพี้ยนจากเครื่องผสมสีอัตโนมัติ (Color Dif. Autotint)

autotint

เฉดเพี้ยนจากเครื่องผสมสีอัตโนมัติ (Color Dif. Autotint) เป็นความผิดปกติที่เกิดจากการผสมเฉดสีผ่านเครื่องผสมอัตโนมัติ ซึ่งเป็นบริการที่ลูกค้าสามารถเลือกเฉดสีตาม Fandex ผลิตภัณฑ์ สูตรสี เบส ขนาดและปริมาณที่ต้องการ

 

สาเหตุของเฉดเพี้ยนจากเครื่องผสมสีอัตโนมัติ

  • เครื่องฉีดสีทำงานผิดปกติ
  • เลือกเบสไม่ตรงตามสูตรฉีดสี
  • แม่สีอุดตัน ทำให้ฉีดสีลงไม่ครบ
  • คุณภาพของเบสไม่เสถียร

 

แนวทางแก้ไขเฉดเพี้ยนจากเครื่องผสมสีอัตโนมัติ

  • ก่อนฉีดสีทุกครั้งควรตรวจสอบการทำงานของเครื่องฉีดสีให้อยู่ในสภาพปกติ สูตรและเบสถูกต้อง แม่สีลงครบ Version เดียวกัน   
  • ตั้งเวลาเขย่าสีด้วยเครื่องเขย่าสี (Beger Mixer) ตามเวลาที่กำหนด โดยถังสีขนาด 1 และ 2.5 แกลลอน ให้เขย่านาน 3 นาที
  • หลังจากเขย่าเสร็จให้เปิดฝาถังเพื่อตรวจสอบเฉดสีว่าตรงตาม Fandex หรือไม่ก่อนส่งให้ลูกค้า

 

คำแนะนำ

ผู้ให้บริการควรใช้ปริมาณแม่สีและเบสที่ถูกต้องและกวนสีให้เข้ากันดีก่อนการใช้งาน หากเก็บสีที่ผสมแล้วไว้เป็นเวลานาน แนะนำให้ใช้เครื่องปั่นในการกวนสีให้เข้ากันก่อนนำไปใช้ทาสี

SHARE :
Please select the search topic and type related keywords