ร่วมงานกับเรา

กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ ผู้นำนวัตกรรมสีรักษ์โลกรักคุณ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีทาอาคารและผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเนื้อไม้ ดำเนินธุรกิจ ด้วยปรัชญาการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างเพื่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน เรากำลังค้นหาผู้มีศักยภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจเพราะ "ทุกก้าวของความสำเร็จของสีเบเยอร์ คือ การเติบโตของพนักงานอย่างยั่งยืน"

สวัสดิการครบถ้วน

มั่นคง, โอกาสก้าวหน้าสูง

มีความสุขในการทำงาน

ลักษณะงาน :

เขียนและพัฒนาโปรแกรมให้กับองค์กร

วิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบเพื่อปรับปรุง การทำงานของ Application ต่างๆ ให้สอดคล้องกับการทำงานจริง ลดขั้นตอนการทำงาน

คุณสมบัติ :

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านเขียนโปรแกรม Dynamic AX,วิเคราะห์ระบบ

สามารถเขียนภาษา X++, C++, C#,JAVA,PHP,SQL2008,My SQL

สวัสดิการ :

โบนัส / คอมมิชชั่น / เงินรางวัล

ประกันสุขภาพ / ค่ารักษาพยาบาล

ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

อบรมสัมมนา / ดูงานต่างประเทศ

โทรศัพท์, ค่าน้ำมัน, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม

ประกันรถยนต์,ค่าบำรุงรักษารถยนต์(เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนยางรถยนต์)

ตรวจสุขภาพประจำปี

ประกันสังคม, กองทุนทดแทน

เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ (มงคลสมรส/เสียชีวิต)

สวัสดิการสินเชื่ออัตราพิเศษ (ธนาคารออมสิน)

สิทธิ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเยอร์ในราคาพนักงาน

กรุณาพิมพ์ชื่อสินค้า, รหัส หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง