ร่วมงานกับเรา

กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ ผู้นำนวัตกรรมสีรักษ์โลกรักคุณ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีทาอาคารและผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเนื้อไม้ ดำเนินธุรกิจ ด้วยปรัชญาการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างเพื่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน เรากำลังค้นหาผู้มีศักยภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจเพราะ "ทุกก้าวของความสำเร็จของสีเบเยอร์ คือ การเติบโตของพนักงานอย่างยั่งยืน"

สวัสดิการครบถ้วน

มั่นคง, โอกาสก้าวหน้าสูง

มีความสุขในการทำงาน

ลักษณะงาน:

 • Preparing a marketing plan, implementing activities and ensuring effective execution for the responsible products.

 • Planning for new product including concept, pricing, and promotion plan and marketing activities.

 • Creating promotional strategies & time plan and promotion activities, including margin control.

 • Analyzing the market, consumer insights, competitors and market dynamics

 • Coordinating with the sales team to execute all below the line activities to achieve the sales target.

คุณสมบัติ :

 • Age over 35 years old

 • University degree in Marketing / Business Administration or related fields

 • At least 5 years’ experience in the position FMCG industry is preferably

 • Understanding the basics concept of Marketing channel (Modern trade, Traditional trade etc.)

 • Strong interpersonal and communication & Presentation skills

 • Very good command of English

 • Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address via E-Mail : hr@beger.co.th. Tel.09-8251-0402

สวัสดิการ :

 • โบนัส / คอมมิชชั่น / เงินรางวัล

 • ประกันสุขภาพ / ค่ารักษาพยาบาล

 • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • อบรมสัมมนา / ดูงานต่างประเทศ

 • โทรศัพท์, ค่าน้ำมัน, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม

 • ประกันรถยนต์,ค่าบำรุงรักษารถยนต์(เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนยางรถยนต์)

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • ประกันสังคม, กองทุนทดแทน

 • เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ (มงคลสมรส/เสียชีวิต)

 • สวัสดิการสินเชื่ออัตราพิเศษ (ธนาคารออมสิน)

 • สิทธิ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเยอร์ในราคาพนักงาน

ลักษณะงาน:

 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการตลาด พัฒนาปรับปรุงสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

 • สำรวจตลาดและวิเคราะห์การแข่งขันด้านราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลคู่แข่งและความต้องการของลูกค้า

 • จัดการวางแผนและออกแบบรูปแบบต่างๆ ที่จะเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ :

 • อายุ 25 - 30 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ด้านงานการตลาด, ส่งเสริมการขาย อย่างน้อย 2 ปี

 • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

 • สามารถใช้ Microsoft Office และ Internet ได้ดี

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ :

 • โบนัส / คอมมิชชั่น / เงินรางวัล

 • ประกันสุขภาพ / ค่ารักษาพยาบาล

 • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • อบรมสัมมนา / ดูงานต่างประเทศ

 • โทรศัพท์, ค่าน้ำมัน, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม

 • ประกันรถยนต์,ค่าบำรุงรักษารถยนต์(เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนยางรถยนต์)

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • ประกันสังคม, กองทุนทดแทน

 • เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ (มงคลสมรส/เสียชีวิต)

 • สวัสดิการสินเชื่ออัตราพิเศษ (ธนาคารออมสิน)

 • สิทธิ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเยอร์ในราคาพนักงาน

กรุณาพิมพ์ชื่อสินค้า, รหัส หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง